Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Hasan TUNER

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                

Prof. Dr. Serdar KALE                          

Prof. Dr. Ramazan KÖSE                      

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER              

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU            

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                      

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                    

Prof. Dr. İlyas UYGUR                          

Prof. Dr. Bedri YÜKSEL                        

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU            

Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ                    

Doç. Dr. Nadir İLTEN        

                  

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında 2015 yılından itibaren indekslenmektedir.

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

 

Thomson Reuters Master Journal List

(Zoological Record)

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017)

İçindekiler

Derleme Makale / Review Article

Serdar Tezcan, Asiye Uzun
1-12
Rukiye Tanyeri, Ünal Zeybekoğlu
PDF
13-20

Araştırma Makalesi / Research Article

Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
PDF
21-34
Murat Dal, Ali Duran Öcal
PDF
35-51
İsmail Caner, Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici
PDF
52-61
Fatih Kara, Mustafa Ulutaş
PDF
62-76
Çiğdem Kaymak Abay
PDF
77-86
Tülay Çivici
PDF
87-98
Aslı Eşme
PDF
99-115
Mehmet Bayırlı
PDF
116-122
Aysun Böke
PDF
123-136
Nurgün Büyükkıdan, Nedime Demir, Bülent Büyükkıdan
PDF
137-152
Gülden Ayalp, Fatma Arslan
PDF
153-168
Yusuf Ağuş
PDF
169-176
Sema Ekici, Meziyet Çetik Erkol
PDF
177-191
Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek
PDF
192-199
Ayse Durukan Kopuz
PDF
200-213
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
PDF
214-226
Mustafa Coşkun, Senem Çitoğlu
PDF
227-236
Yılmaz Gür
PDF
237-245
Baki Çiçek, Ümit Çalışır
PDF
246-255
Ayşe Handan Dokmeci, Suna Özden Çelik, Gül Kaykıoglu, Atakan Öngen
PDF
256-263
Şilan Baturay
PDF
264-274
İlyas Kartal
PDF
275-282
Önder Aksu, Gülderen Kurt Kaya
PDF
283-295
Reşat Atalay Oyguç
PDF
296-315