Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale alım sürecini 04 Ocak 2021 yılından itibaren TUBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi (online) sistemi üzerinden yürütecektir. 


Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (ocak ve temmuz aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

 

Etik Kurul İzni hakkında tıklayınız.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. İlter KUŞ

Balıkesir Üniversitesi Rektörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi  

Doç. Dr. Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI

Prof. Dr. Serdar KALE

Prof. Dr. Ramazan KÖSE

Prof. Dr. Hatice TORCU KOÇ

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI

Prof. Dr. İlyas UYGUR

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU

Prof. Dr. Metin DEMİRTAŞ

Doç. Dr. Yasemin İNCE GÜNEY

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında 2015 yılından itibaren indekslenmektedir.

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

Thomson Reuters Master Journal List

(Zoological Record)

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021)


Kapak Sayfası