Dr. Öğr. Üyesi Fırat Evirgen

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Evirgen Posta
https://www.researchgate.net/profile/Firat_Evirgen
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Türkiye