T.T.K (Türk Tarih Kurumu) Binası’nda İçerik Biçim İlişkileri Üzerine

Berrin Akgün

Öz


Mimari eleştiride amaç; düşünme, tasarım ve uygulama evrelerini sorgulamak ve bunların birbirleriyle ilişkilerini ortaya sermektir. Mimari eleştiride kesin kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Fakat, mimari eleştirinin sanat eserinin içerik ve biçim ilişkilerini gözden geçirmesi ve içeriğin biçime dönüşümünü vurgulaması gereklidir. Bu çalışmada Turgut Cansever tarafından 1951 yılında tasarlanan T.T.K. (Türk Tarih Kurumu) Binası içeriğinin katmanları ve içerik biçim ilişkisi açısından incelenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Colquhoun, A., Mimari Eleştiri Yazıları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı

Yayınları, (1990), s. 165.

Kagan, M., Estetik ve Sanat, Altın Kitaplar Yayınevi, 1982, s.404.

Akgün, B., "Turgut Cansever", Cumhuriyet Dönemi Türk

MimarlığıYüksek Lisans Dersi Bahar Dönemi Ödevi,

Ankara, (1992).

Cansever, T., "Türk Tarih Kurumu", Mimarlık Dergisi, (Aralık 1966),

s.25-27.

Cansever, T., "a.g.m.", (Aralık 1966)

Özel, İ., "Ağa Han Ödülü Seçici Kurul Raporu", Çevre Dergisi,

(Ekim 1980-Ocak 1981), s. 13-15.

Özel, İ., "a.g.m.".

Cansever, T., "Türk Tarih Kurumu", Mimarlık Dergisi, (Şubat 1968),

s.22-25.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Berrin Akgün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.