Meke Maarı (Konya) civarının herpetofaunası

Kamil Candan, Elif Yıldırım Caynak, Yusuf Kumlutaş, Özlem Özender, Çetin Ilgaz

Öz


Bu çalışmada Meke Maarı civarında dağılış gösteren kurbağa ve sürüngen türleri tespit edilerek bölgenin herpetofaunasına ait eksik bilgiler giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda 1 kuyruksuz kurbağa, 1 kaplumbağa, 7 kertenkele ve 6 yılan olmak üzere toplam 15 tür tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çağırankaya, S.S. ve Meriç B.T., Türkiye’nin önemli sulak alanları: Ramsar alanlarımız, 168, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara, (2013).

Tockner, K., Push, M., Borchardt, D. ve Lorang, M.S., Multiple stressors in coupled river-floodplain ecosystems, Freshwater Biology, 55, 1, 135-151, (2010).

Sülük, K., Nural, S. ve Tosun İ. Sulak alanlarda halkın çevre bilincinin değerlendirilmesi: Işıklı Gölü örneği, European Journal of Science and Technology, 1, 1, 7-11, (2013).

Kaya, L.G., Yücedağ, C. ve Duruşkan, Ö. Burdur Gölü havzasının çevresel açıdan irdelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 1, 6-16, (2015).

Ambarlı, D., Zeydanlı, U.S., Balkız, Ö., Aslan, S., Karaçetin, E., Sözen, M., Ilgaz, Ç., Ergen, A.G., Lise, Y., Demirbaş-Çağlayan, S., Welch, H.J., Welch, G., Turak, A.S., Bilgin, C.C., Özkıl, A. ve Vural, M. An overview of biodiversity and conservation status of steppes of the Anatolian biogeographical region, Biodiversity and Conservation, 25, 12, 2491-2519, (2016).

Kornilios, P., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Giokas, S., Fraguedakis-Tsolis, S. ve Chondropoulos, B. The role of Anatolian refugia in herpetofaunal diversity: an mtDNA analysis of Typhlops vermicularis Merrem, 1820 (Squamata, Typhlopidae), Amphibia-Reptilia, 32, 351-363, (2011).

Baran, İ., Ilgaz, Ç., Avcı, A., Kumlutaş, Y. ve Olgun, K. Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri, 204, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, Türkiye, (2012).

Baran, İ. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Kaplumbağa ve Kertenkele Faunası. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 4, 203–219, (1980).

Baran, İ. Kuzey Ege Denizi, Marmara Denizi ve Kara Denizdeki Adalarımızın Herpetofaunasının Taksonomik ve Ekolojik Araştırılması, Doğa Bil. Der., 5, 155–162, (1981).

Baran, İ. Güneybatı Anadolu’da Finike ve Kaş civarının herpetolojisi, Doğa Bil. Der., 7, 59–66, (1983).

Baran, İ. Marmaris-İskenderun Arasındaki Adalarımızın Herpetofaunasının Taksonomik Araştırılması, Doğa Bil. Der., 14, 113–126, (1990).

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Kaska, Y. ve Türkozan, O. Research on the Amphibia, Reptilia and Mammalia species of the Köyceğiz-Dalyan Special Protected Area, Turk. J. Zool., 18, 203–219, (1994).

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Tok, C.V., Olgun, K., Ilgaz, Ç., Kaska, Y., Türkozan, O. ve İret, F. On two herpetological collections made in East Anatolia (Turkey), Herpetozoa, 16, 99–114, (2004).

Afsar, M., Ayaz, D., Afsar, B. ve Tok, C.V. Camili Biyosfer Rezerv Alanı’nın (Borçka, Artvin, Türkiye) Herpetofaunası, Anadolu Univ. J. Sci. Technol., 2, 41–49, (2012).

Kumlutaş, Y., Ilgaz, Ç. ve Yakar, O. Herpetofauna of Karabük Province, Acta Biologica Turcica, 30, 4, 102-107, (2017).

Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y. ve Candan, K. A new locality record for Phoenicolacerta laevis (Gray, 1838) (Squamata: Lacertidae) in western Anatolia, Turk. J. Zool., 40, 129-135, (2016).

Eksilmez, H., Altunışık, A. ve Özdemir N. The Herpetofauna of Karçal Mountains (Artvin/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 10, 1, 1-5, (2017).

Arslan, D., Yaşar, Ç., İzgin, A., Şen, C. ve Çiçek K. New sites of the endangered Marmaris Salamander, Lyciasalamandra flavimembris (Mutz and Steinfartz 1995), (Caudata: Salamandridae) from Muğla, Turkey, Amphibian & Reptile Conservation, 12, 2, 106–111 (2018).

Yıldız, M.Z., Sarıkaya, B. ve Bozkurt M.A. The Herpetofauna of the Province of Hatay (East Mediterranean Turkey), Biological Diversity and Conservation, 12, 2, 197-205, (2019).

Özender, Ö. Karapınar (Konya) Krater Gölü ve Meke Tuzlası Civarı Herpetofaunası, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2000).

Afsar, M. ve Tok, C.V. The herpetofauna of the Sultan Mountains (Afyon-Konya-Isparta), Turkey, Turk. J. Zool., 35, 491–501 (2011).

Cihan, D. ve Tok, C.V. Herpetofauna of the vicinity of Akşehir and Eber (Konya, Afyon), Turkey, Turk. J. Zool., 38, 234-241, (2014).

Türkiye sulakalanları (2014). (http://www.turkiyesulakalanlari.com/meke-maari-konya/) (27.05.2019).

Başoğlu, M. ve Baran, İ. Türkiye Sürüngenleri. Kısım I. Kaplumbağa ve Kertenkeleler, 272, İlker Matbaası, İzmir, Türkiye, (1977).

Başoğlu, M. ve Baran, İ. Türkiye Sürüngenleri. Kısım II. Yılanlar, 218, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, İzmir, Türkiye, (1980).

Başoğlu, M. ve Özeti, N. Türkiye Amfibileri, 221, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, İzmir, Türkiye, (1974).

Baran, İ. ve Atatür, M.K. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), 214, T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara, Türkiye, (1998).

Taglianti, A.V., Audisia, P., Biondi, M., Bologna, M.A., Carpaneto, G.M., De Biase, A., Fattorini, S., Piattelia, E., Sindaco, R. ve Venchi, A. A proposal for a chorotype classification of the Near East Fauna in the framework of the western Palearctic Region, Biogeographia, 20, 31-59, (1999).

Özdemir, N., Gül, S., Poyarkov, N.A., Kutrup, B., Tosunoğlu, M. ve Doglia, S. Molecular systematics and phylogeography of Bufotes variabilis (syn. Pseudepidalea variabilis) (Pallas, 1769) in Turkey, Turkish Journal of Zoology, 38, 412-420, (2014).

Frost, D.R., Grant, T., Faivovich, J. ve Bain, R.S. The amphiban tree of life, Bulletin of the American Museum of Natural History, 297, 1-370, (2006).

Dubois, A. ve Bour, R. The nomenclatural status of the nomina of amphibians and reptiles created by Garsault (1764), with a parsimonious solution to an old nomenclatural problem regarding the genus Bufo (Amphibia, Anura), comments on the taxonomy of this genus, and comments on some nomina created by Laurenti (1768), Zootaxa, 2447, 1-52, (2010).

Frost, D.R. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.6 (9 January 2013). New York, NY, USA: American Museum of Natural History. Available at http:// research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. (2013).

Arakelyan, M. ve Parham, J.F. The geographic distribution of turtles in Armenia and Nagorno-Karabakh Republic (Artsakh), Chelonian Conservation and Biology, 7, 70-77, (2008).

Türkozan, O., Kiremit, F., Lavin, B.R., Bardakçı, F. ve Parham, J.F. Morphological and mitochondrial variation of spur-thighed tortoises, Testudo graeca, in Turkey, Herpetological Journal, 28, 1-9, (2018).

Tok, C.V., Afsar, M., Yakın, B.Y., Ayaz, D. ve Çiçek, K. A new subspecies, Ophisops elegans budakibarani n. subsp. from Mut (Mersin/Turkey), Biharean Biologist, 11, 1, 27-32, (2017).

Kyriazi, P., Poulakakis, N., Parmakelis, A., Crochet, P.A., Moravec, J., Rastegar-Pouyani, N., Tsigenopoulos, C.S., Magoulas, A., Mylonas, M. ve Lymberakis, P. Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae), Molecular Phylogenetic and Evolution, 49, 795-805, (2008).

Baig, K.J., Wagner, P., Ananjeva, N.B. ve Böhme, W. A morphology-based taxonomic revision of Laudakia Gray, 1845 (Squamata: Agamidae), Vertebrate Zoology, 62, 2, 213-260, (2012).

Moody S. M. Phylogenetic and historical biogeographical relations of the Genera in the Family Agamidae (Reptilia: Lacertilia). Ph.D. thesis, University of Michigan, Ann Arbor (MI), (1980).

Ananjeva, N.B., David, P., Barabanov, A. ve Dubois, A. On the type specimens of Trapelus ruderatus (Olivier, 1804) and some momenclatural problems on Trapelus Cuvier, 1816 (Agamidae, Sauria), Russian Journal of Herpetology, 20 3, 197-202, (2013).

Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Meiri, S., Itescu, Y., Kukushkin, O., Gvoždík, V., Scillitani, G., Roussos, S., Jandzik, D., Kasapidis, P., Lymberakis, P. ve Poulakakis, N. Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, Mediodactylus kotschyi: hidden diversity and cryptic species, Molecular Phylogenetics and Evolution, 125, 177-187, (2018).

Fuhn, I.E. Über die unterarten von Ablepharus kitaibelii, Acta Societa Zoologica, 34, 9-17, (1969).

Schmidtler, J.F. Die Ablepharus kitaibelii – gruppe in süd-Anatolien und benachbarten gebieten (Squamata, Sauria, Scincidae), Herpetozoa, 10, 35-63, (1997).

Skourtanioti, E., Kapli, P., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Ahmadzadeh, F., Crnobrnja-Isailovic, J., Gherghel, I., Lymberakis, P. ve Poulakakis, N. A reinvestigation of phylogeny and divergence times of the Ablepharus kitaibelii complex (Sauria, Scincidae) based on mtDNA and nuDNA genes, Molecular Phylogenetics and Evolution, 103, 199-214, (2016).

Kumlutaş, Y., Arıkan, H., Ilgaz, Ç. ve Kaska, Y. A new subspecies, Eumeces schneiderii barani n. ssp. (Reptilia: Sauria: Scincidae) from Turkey, Zootaxa, 1387, 27-38, (2007).

Ayaz, D., Çiçek, K., Tok, C.V. ve Dinçaslan, Y.E. A new record of Eumeces schneideri (Daudin, 1802) in Northeastern Anatolia, Turkey, Biharean Biologist, 5, 1, 78-79, (2011).

Durmuş, S.H., Kumlutaş, Y., Özdemir, A., Avcı, A. ve Ilgaz, Ç. Morphology, taxonomic status and distribution of Trachylepis aurata (Linneaus, 1758) in southeast Anatolia (Squamata: Sauria: Scincidae), Herpetozoa, 24, ½, 61-71, (2011).

Moravec., J., Franzen, M. ve Böhme, W. Notes on the taxonomy, nomenclature and distribution of the Trachylepis (formerly Mabuya) aurata (Linnaeus, 1758) complex, Proceedings of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica, Bonn, Zoologisches Forschungsmuseum A. Koenig and Societas Europaea Herpetologica, 89-93 (2006).

Mausfeld, P. ve Schmitz, A. Molecular phylogeography, intraspecific variation and speciation of the Asian scincid lizard genus Eutropis Fitzinger, 1843 (Squamata: Reptilia: Scincidae): taxonomic and biogeographic implications, Organism Diversity & Evolution, 3, 161-171, (2003).

Bauer, A.M. On the identity of Lacerta punctata, the type species of the genus Euprepis and the generic assignment of Afro-Malagasy skinks, African Journal of Herpetology, 52, 1, 1-7, (2003).

Karin, B.R., Metallinou, M., Weinell, J.L., Jackman, T.R. ve Bauer, A.M. Resolving the higher-order phylogenetic relationships of the circumtropical Mabuya group (Squamata: Scincidae): An out-of-Asia diversification, Molecular Phylogenetics and Evolution, 102, 202-232. (2016).

Hedges, S.B., Marion, A.B., Lipp, K.M., Marin, J. ve Vidal, N. A taxonomic framework for typhlopid snakes from the Caribbean and other regions (Reptilia, Squamata), Caribbean Herpetology, 49, 1-61 (2014).

Kornilios, P., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Lymberakis, P., Moravec, J., Sindaco, R., Rastegar-Pouyani, N., Afroosheh, M., Giokas, S., Fraguedakis-Tsolis, S. ve Chondropoulos, B. Neogene climatic oscillations shape the biogeography and evolutionary history of the Eurasian blindsnake, Molecular Phylogenetics and Evolution, 62, 856–873, (2012).

Afsar, M., Çiçek, K., Tayhan, Y. ve Tok, C.V. New records of Eurasian Blind Snake, Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) from the Black Sea region of Turkey and its updated distribution, Biharean Biologist, 10, 2, 98-103, (2016).

Sindaco, R., Venchi, A. ve Grieco, C. The Reptiles of the Western Palearctic. 2. Annotated Checklist and Distributional Atlas of the Snakes of Europe, North Africa. Middle East and Central Asia, with an Update to the, Vol 1, 325, Edizioni Belvedere, Latina, Italy, (2013).

Eichwald, E. Zoologia Specialis, Quam Expositis Animalibus Tum Vivis, Tum Fossilibus Potissimuni Rossiae in Universum, Et Poloniae in Species, in Usum Lectionum Publicarum in Universitate Caesarea, 416, Zawadski, Vilna, (1831).

Schatti, B. ve Utiger, U. Hemerophis, a new genus for Zamenis socotrae Günther, and contribution to the phylogeny of old world racers, whip snakes, and related genera, Revue Suisse de Zoologie, 108, 4, 919-948, (2001).

Schätti, B., Baran, İ. ve Maunoir, P. Taxonomie, morphologie und verbreitung der masken-schlanknatter Coluber (s.l.) collaris (Müller, 1878), Revue Suisse de Zoologie, 108, 1, 11-30, (2001).

Reuss, A. Zoologische miscellen. Reptilien, Ophidier. [Coluber albiventris, Echis pavo], Museum Senckenbergiana, 1, 129-162. (1834).

Schätti, B. ve Agasian, A. Ein neues konzept für den Coluber ravergieri-nummifer-Komplex (Reptilia, Serpentes, Colubridae) Zoologische Abhandlungen Museum für Tierkunde, 40, 9, 109-123, (1985).

Nagy, Z.T., Lawson, R., Joger, U. ve Wink, M. Molecular systematics of racers, whipsnakes and relatives (Reptilia: Colubridae) using mitochondrial and nuclear markers, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 42, 223-233, (2004).

Šmíd, J., Göçmen, B., Crochet, P.A., Trape, J.F., Mazuch, T., Uvizl, M. ve Nagy Z.T. Ancient diversification, biogeography, and the role of climatic niche evolution in the old world cat snakes (Colubridae, Telescopus), Molecular Phylogenetics and Evolution, doi: https://doi.org/10.1016/j.ympev, (2019).

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Ilgaz, Ç. ve İret, F. Geographical distributions and taxonomic states of Telescopus fallax and Vipera barani Böhme-Joger, 1983, Turkish Journal of Zoology, 29, 217-224, (2005).

Carranza, S., Arnold, E.N. ve Pleguezuelos, J.M. Phylogeny, biogeography, and evolution of two Mediterranean snakes, Malpolon monspessulanus and Hemorrhois hippocrepis (Squamata, Colubridae), using mtDNA sequences, Molecular Phylogenetics and Evolution, 40, 2, 532-546, (2006).

Sarıkaya, B., Yıldız, M.Z. ve Sezen, G. Adana İli’nin herpetofaunası, Commagene Journal of Biology, 1, 1, 1-11, (2017).

Arslan, D., Olivier, A., Yaşar, Ç., İsmail, İ.B., Döndüren, Ö., Beck, N. ve Çiçek, K. Distribution and current status of herpetofauna in the Gediz Delta (Western Anatolia, Turkey), Herpetology Notes, 11, 1-15, (2018).

Durmuş, S., Ilgaz, Ç., Özdemir, A. ve Kumlutaş, Y. Göksu Deltası ve civarının herpetofaunası, çevreyle ilişkileri, Türkiye Sulakalanlar Kongresi, Bursa, 117-126, Mersin, (2009).

Kete, R., Yılmaz, İ., Karakulak, S. ve Yıldırım, A. Bafa Gölü çevresi herpetofaunasının çeşitliliği, Anadolu University Journal of Science and Technology, 6, 1, 87-96, (2005).

Ege, O., Yakın, B.Y. ve Tok, C.V. Herpetofauna of the lake district around Burdur, Turkish Journal of Zoology, 39, 1164-1168, (2015).

Ilgaz, Ç. ve Kumlutaş, Y. The amphibian and reptile species of İğneada (Kırklareli) and its vicinity, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8, 4, 558-560, (2005).

Uysal, İ. ve Tosunoğlu, M. Kavak Deltası (Saroz Körfezi)’nın herpetofaunal zenginliği, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 3, 2, 52-58, (2012).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Kamil Candan, Elif Yıldırım Caynak, Yusuf Kumlutaş, Özlem Özender, Çetin Ilgaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.