Mutfak Tipi bir Mikrodalga Fırının Mikroişlemci ile Kontrolü

İsmail C. Tığlı

Öz


Bu çalışmada mutfak tipi bir mikrodalga fırının Z80 mikroişlemcisi kullanılarak kontrolü geçekleştirilmiştir.  Sistem güç sinyalinin sıfır geçişlerini ve kullanıcı tarafından girilen zaman-güç ayar değerlerini kullanarak mikrodalga kaynağı magnetrona transfer edilen gücü kontrol etmektedir.  Bunun için güç sinyalinin faz açısı kontrol edilmiştir.  Güç, süre ve saat değerleri (saat-dakika-sn) 3x3 klavye yardımıyla sisteme girilmiş olup burada gerçekleştirilen kontrol sistemi monitör programı ile self test programlarını da içermektedir.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Osepchuk, J.M., A history of Microwave heating application. IEEE Transactions on Microwave theory and Techniques, MTT-32, 9, 1200-1224, (1984).

Chavan, R.S. ve Chavan, S.R., Microwave baking in food industry: a review. International Journal of Dairy Science, 5: 113-127, (2010).

Akın, O., 2450 MHz -800W mikrodalga güç kaynağı ve bir endüstriyel uygulama, YL tezi, Bursa, (1992)

Bayrakçı, H.E., Elektromagnetik Dalga Teorisi, Birsen Yayınevi,İstanbul,(1988)

Özkan,T., Mikrodalga, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (1983).

Sumnu, G., A review on microwave baking of foods. International Journal of Food Science and Technology, 36, 117-127, (2001).

Cheng, W.M., Microwave Power Control Strategies on the Drying Process, McGill University, Montreal, Master thesis. (2004)

Buffler, C. R., Microwave Cooking and Processing. New York: Van Nostrand Reihold,(1993).

Yang, Y-RU., A Magnetron Power Supply with Transition-Mode Zero-Voltage-Switching Inverter, Journal of Energy and Power Engineering, 7, 1571-1577, (2013)

Suberk,L., Mikrodalga Fırınları, Lisans Tezi,Bursa,(1985).

Zhenfeng, L., Design of a microcontroller-based power control system for microwave drying, YL tezi, (2004)

Rashid, M. H., Power electronics circuits, devices and applications, 3rd ed., Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, (2003)

Tığlı, İ.,C., Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü, YL tezi, Bursa, (1999)

Gaonkar, R., Microprocessor architecture, programming, and applications with the 8085, Penram International Publishing (India), (1984)

Hall, D.V., Microcomputer and digital systems, Mc Graw Hill USA, (1983)

JICA (Japon uluslar arası işbirliği kuruluşu Tuzla Teknik Lise ve EML Projesi), Sistem tasarımı ve kontrol, (1992)

Aytaç, C., Kuntalp M., 8 bit mikrobilgisayar tasarımı ve programlanması, Beta yayınları, İstanbul, (1988).

Zaks, R., Programming the Z80, 3rd ed., Sybex, USA, (1982)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 İsmail C. Tığlı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.