Otoban Gürültüsünün Dinlenme Tesislerine Etkisi: İstanbul-Ankara Otoyolu Örneği

Özgür Yerli, Zeki Demir

Öz


Bu çalışmada, İstanbul-Ankara Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinin, gürültüden etkilenme dereceleri incelenmiştir.  Çalışmanın amacı gürültü kaynağı olan yol ile dinlenme tesisi arasındaki mesafenin ve kot farkının gürültü değişimine etkisinin olup olmadığının ortaya konmasıdır.  Bu amaca yönelik olarak otoban üzerinde bulunan 12 dinlenme tesisinin giriş, orta ve çıkış bölümlerinde; yol kenarı, yoldan 15, 30, 45 ve 60. metrelerde gürültü ölçümleri yapılmıştır.  Elde edilen gürültü değerleri istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.  Sonuç olarak kaynağı trafik olan otoban gürültüsünün, yoldan uzaklaştıkça azaldığı, yoldan daha aşağı kotta yer alan tesislerin gürültüden daha az, yoldan yukarıda bulunan tesislerin ise daha çok etkilendiği görülmüştür. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, ISBN: 975-7438-30-8. 500 sayfa, İstanbul, (1998).

Yılmaz, F., Otoyol Gürültüsü, İnsan Sağlığına Etkileri ve Korunma, (2011). http://www.dunya.com/otoyol-gurultusu-insan-sagligina-etkileri-ve-korunma_110319_haber.html (10.01.2014).

Türkiye Çevre Vakfı. Türkiye'nin Çevre Sorunları, Önder Matbaa. ISBN: 975-7250-74-0, s.433, Ankara, (2003).

Keleş, R. ve Hamamcı, C., Çevrebilim, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, (2002).

Bayramoğlu, E., Işık, B.Ö. ve Demirel, Ö. Gürültü Kirliliğinin kent parklarına etkisi ve çözüm önerileri: Trabzon kenti örneği, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 35-42, (2014).

Şahin G.Y., Trabzon havalimanı gürültüsü ve insan üzerindeki etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (2007).

Ener, G., Köprülü kavşakların çevresel trafik gürültüsü seviyelerine etkilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006).

Kumbay, A., İstanbul tarihi yarımada kentsel mekanların gürültü denetimi açısından incelenmesi; değerlendirmeler ve öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2006).

Mavruk, A., Yüreğir ve seyhan (adana) ilçelerinde ana arterlerdeki toz ve gürültü dağılım haritalarının hazırlanması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2005).

Deveci S., Edirne ilinde gürültü düzeylerinin belirlenerek gürültü haritalarının oluşturulması, Tıpta Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, (2004).

Aktaş Y., Kent içi alanlarda bitki kullanımı ile gürültü kontrolü (istanbul, maslak – zincirlikuyu hattı örneğinde), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2002)

Avşar Y., Yıldız teknik üniversitesi merkez kampüsü ve civarının gürültü haritasının çıkartılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (1998).

Uslu C., Adana kenti’nde gürültü kirliliği üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, (1995).

Güler Ç. ve Çobanoğlu Z., Gürültü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No:19, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, (1994).

Yerli, Ö., Kentsel Alan Kullanım Kaynaklı Gürültünün Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Doktora tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce, (2012).

Demir, Z., Yerli, Ö. ve Müderrisoğlu, H., Kentsel gürültünün engellenmesinde bitki materyali seçimi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, s. 282-288, 20-22 Ekim (2010).

Erdoğan, E. ve Yazgan, M., Kentlerde trafik gürültüsü sorununu azaltmada peyzaj mimarlığı çalışmaları: Ankara örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2), 201-210, (2007).

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 27917, 27/4/2011.

Seçkin Ö.B., Gürültü Kontrolü, Peyzaj Uygulama Tekniği, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4105, ISBN: 975-404-507-0, İstanbul, (2003).

Öztürk Z., Karayolu ve demiryolunda yol yakınında alınabilecek gürültü önlemlerinin incelenmesi, 4. Ulusal Akustik Kongresi Bildiriler Kitabı, 93-103, 29-31 Ekim, Antalya, (1998).

Demirel G., Selimoğlu B., Kırıcı M., Gürültü azaltıcı önlemler ve karayollarındaki uygulamalar, 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi Bildiriler Kitabı, 99-109, 23-25 Ekim, Antalya, (1996).

Ürgenç S.İ., Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3997, Fakülte Yayın No: 444, ISBN: 975-404-443-0, İstanbul, (1998).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özgür Yerli, Zeki Demir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.