Ardahan’da kullanılan kömürün hava kirliliğine etkisinin incelenmesi

Rövşen Guliyev, Mustafa Akgün

Öz


Bu çalışmada Ardahan’da ısınma amaçlı kullanılan kömürün kalorisinin, çevreye verilen kükürt dioksit gazının ve kül miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Ardahan ili genelinde (Ardahan Merkez, Ardahan Halil Efendi Mahallesi, Göle, Çıldır, Damal, Posof, Hanak İlçeleri) kullanılan kömürün miktarı ve kalitesi (içeriğindeki kükürt miktarı, nemi, sabit karbon miktarı ve üst ısı değeri) tespit edilmiştir. Ardahan ili genelinde 10/2017–09/2018 tarihleri arası 22172 ton ithal kömür ve 10835 ton yerli kömür kullanıldığı belirlenmiştir. Kalite tespiti için örnek alınan kömürler değirmende öğütüldükten sonra 100 mesh elekten geçirilerek analize hazırlanmıştır. Analize hazırlanmış kömürlerde Üst Isı Değeri (kcal/kg), Kükürt (S) (%), Nem (%),  Kül (%), Uçucu Madde (%), Sabit Karbon (%) analizleri yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Gönüllü, T. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü. Birsen yayınevi 466 s İstanbul Türkiye. (2004).

. Zhang YL, Cao F, Is it time to tackle PM2.5 air pollutions in China from biomass-burning emissions? Environmental Pollution, 202, 217-219, (2015).

. Xu B, Luo LQ, Lin, BQ, A dynamic analysis of air pollution emissions in China: Evidence from nonparametric additive regression models. Ecological Indicators, 63, 346-358, (2016).

. Durmaz A, Ercan Y, Yanmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin ve Kontrolü, Uluslararası Yanmadan kaynaklanan Hava Kirliliği Sempozyumu, Ankara, (1987).

. Elliot MA, Chemistry of Coal Utilization Second Supplementary Volume, (1981).

. Başaran M, Kömür yakıtlı santraller. Türkiye’de Termik Santraller, Ankara, 265, (2017).

. World coal institue, Coal meeting the climate challenge, (2009)

. Hilmioğlu B, Hava Kalitesi Kontrolü Laboratuvar’ında Akreditasyon Uygulamaları, Eğitim Notları, TÜBİTAK MAM Enerji ve Çevre Araştırma Enstitüsü Kurs Notları, Kocaeli, 46-69, (2004).

. Edgar TF, Coal Processing and Pollution Control, (1983).

. Rahmat M, Maulina W, Rustami E, Azis M, Budiarti DR, Seminar KB, Alatas H, Performance in real condition of photonic crystal sensor based NO2 gas monitoring system. Atmospheric Environment, 79, 480-485, (2013).

. Bauer N, Bosetti V, Hamdi-Cherif M, Kitous A, McCollum D, Mejean A, van Vuuren D, CO2 emission mitigation and fossil fuel markets: Dynamic and international aspects of climate policies. Technological Forecasting and Social Change, 90, 243-256, (2015).

. Iovino P, Canzano S, Leone V, Berto C, Salvestrini S, Capasso S, Contribution of vehicular traffic and industrial facilities to PM concentrations in a suburban area of Caserta (Italy). Environ Sci Pollut Res 21:13169–13174, (2014).

. Dolar A, Saraç HTK, Türkiye’nin. Doğu İllerindeki hava kalitesinin PM10 yönüyle incelenmesi. Iğdır üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt5, 25-32, (2015).

. Kim K, Hong Y, Szulejko J, Kang C, Chambers S, Feng XB, Airborne iron across major urban centers in South Korea between 1991 and 2012. Science of the Total Environment, 550, 309-320, (2016).

. Bollati V, Marinelli B, Apostoli P, Bonzini M, Nordio F, Hoxha M, Baccarelli A, Exposure to Metal-Rich Particulate Matter Modifeies the Expression of Candidate MicroRNAs in Peripheral Blood Leukocytes. Environmental Health Perspectives, 118(6), 763-768, (2010).

. Boisa N, Entwistle J, Dean JR, A new simple, low-cost approach for generation of the PM fraction from soil and related materials: Application to human health risk assessment. Analytica Chimica Acta 852: 97–104, (2014).

. Kim K, Kabir E, Kabir S, A review on the human health impact of airborne particulate matter. Environment International 74: 136–143, (2015).

. Correa AX, Cotelle S, Millet M, Somensi CA, Wagner TM, Radetski CM, Genotoxicity assessment of particulate matter emitted from heavy-duty diesel-powered vehicles using the in vivo Vicia faba L. micronucleus test. Ecotoxicology and Environmental Safety, 127, 199-204, (2016).

. Kabatas B, Unal A, Pierce RB, Kindap T, Pozzoli L, The contribution of Saharan dust in PM concentration levels in Anatolian Peninsula of Turkey. Science of the Total Environment 489: 413–421, (2014).

. Bayraktar H, Erzurum Kent Atmosferinde Partikül Madde Kompozisyonu, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. (2006).

. Hein KRG, Bemtgen J, EU clean coal technology co-combustion of coal and biomass, Fuel Processing Technology, 54, 159-169, (1998).

. Ersin M, Türkiye’de linyit kömürlerinin enerji kaynağı olarak önemi. Y. Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (2006).

. Usta K, Kutluk H, Eskişehir-alpu linyitlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt: 15 Sayı: 1, 51-67, (2014).

. Şengüler İ, Lignite Exploratıons In Turkey: New Projects And New Reserves. Twenty - Seventh Annual International Pittsburgh Coal Conference, Istanbul- Turkey. (2010).

. Ünal İ. B, Duran A, Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri, Coğrafya Dergisi, no. 18, pp. 71–88, (2009).

. Sever R. Malatya’daki Hava Kirliliğine Coğrafi Bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (20), 59-76. (2008). https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2444/30985

. Kunt F, Dursun Ş, Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 54–61, (2018).

. Atalay İ, Uygulamalı klimatoloji. Meta basım 600 s. İzmir Türkiye. (2010).

. McKenzie J, Pinger R, Kotecki JE, An introduction to community health: Jones & Bartlett Publishers. (2011).

. Stellman M, Encyclopaedia of occupational health and safety: International Labour Organization. (1998)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Mustafa AKGÜN, Rövşen GULİYEV

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.