Yeni imidazol-hidrazon türevlerinin sentezi ve antikolinesteraz aktivitesi

Derya Osmaniye, Ulviye Acar Çevik

Öz


Alzheimer hastalığı (AH) öncelikli olarak yaşlı popülasyonda görülen, klinik olarak bellek ve bilişsel bozukluklar ile karakterize, ilerleyici ve nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojisinin henüz tam olarak belirlenememiş olması, hasta popülasyonunun yıllar geçtikçe artması, radikal bir tedavinin olmayışı, tedavi ve bakım maliyetinin oldukça yüksek olması, hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürmesi gibi sebepler hastalığın önemini artırmakta ve araştırmacıları bu alana yönlendirmektedir. Bu çalışmada, bazı yeni imidazol-hidrazon türevleri, imidazol-hidrazon gruplarının potansiyel antikolinesteraz aktivitesi göz önüne alınarak sentezlendi.  Sentez çalışmalarında, hidrazon bileşikleri çeşitli imidazol-karbaldehit türevleri ile reaksiyona sokuldu ve sonuç bileşikleri elde edildi.  Elde edilen bileşiklerin yapıları IR, 1H NMR, 13C NMR ve Kütle spektroskopik yöntemleri ile aydınlatıldı.  Sentezlenen bileşiklerin kolinesteraz enzimi üzerindeki etkileri Ellman metodu kullanılarak değerlendirildi.  Sentezlenen bileşiklerin aktivite çalışmaları sonucunda orta düzeyde antikolinesteraz aktivitesi gösterdiği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Hidrazon; imidazol; antikolinesteraz; ellman metodu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arshad, A.S.M., Chear, N.J.Y., Ezzat, M.O., Hanapi, N.A., Meesala, R., Arshad, S., Mordi, M.N., Synthesis, characterization and crystal structure of new tetrahydro-β-carboline as acetylcholinesterase inhibitör, Journal of Molecular Structure, 1200, 127070, (2020).

Bajda, M., Łażewska, D., Godyń, J., Zaręba, P., Kuder, K., Hagenow, S., Malawska, B., Search for new multi-target compounds against Alzheimer's disease among histamine H3 receptor ligands, European Journal of Medicinal Chemistry, 185, 111785, (2019).

El-Malah, A., Abouelatta, A.I., Mahmoud, Z., Salem, H.H., New cyclooctathienopyridine derivatives in the aim of discovering better Anti-Alzheimer's agents, Journal of Molecular Structure, 1196, 162-168, (2019).

Kazmi, M., Ibrar, A., Ali, H. S., Ghufran, M., Wadood, A., Flörke, U., Khan, I., A combined experimental and theoretical analysis of the solid-state supramolecular self-assembly of N-(2,4-dichlorophenyl)-1-naphthamide: Synthesis, anticholinesterase potential and molecular docking analysis, Journal of Molecular Structure, 1197, 458-470, (2019).

Mo, J., Yang, H., Chen, T., Li, Q., Lin, H., Feng, F., Chen, Y., Design, synthesis, biological evaluation, and molecular modeling studies of quinoline-ferulic acid hybrids as cholinesterase inhibitors, Bioorganic Chemistry, 25, 1, 360-371, (2019).

Kwong, H. C., Kumar, C. C., Mah, S. H., Mah, Y. L., Chia, T. S., Quah, C. K., .Chandraju, S., Crystal Correlation of Heterocyclic Imidazo [1, 2-a] pyridine Analogues and their Anticholinesterase potential evaluation, Scientific Reports, 9, 1, 926, (2019).

Bai, P., Wang, K., Zhang, P., Shi, J., Cheng, X., Zhang, Q., Sang, Z. Development of chalcone-O-alkylamine derivatives as multifunctional agents against Alzheimer's disease, European Journal of Medicinal Chemistry, 183, 111737, (2019).

Soyer, Z., Uysal, S., Parlar, S., Tarikogullari Dogan, A.H., Alptuzun, V., Synthesis and molecular docking studies of some 4-phthalimidobenzenesulfonamide derivatives as acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitors, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32, 1, 13-19, (2017).

Özkay, Ü.D., Can, Ö.D., Özkay, Y., Öztürk, Y., Effect of benzothiazole/piperazine derivatives on intracerebroventricular streptozotocin-induced cognitive deficits, Pharmacological Reports, 64, 4, 834-847, (2012).

Yoon, Y. K., Ali, M. A., Wei, A. C., Choon, T. S., Khaw, K. Y., Murugaiyah, V., Masand, V. H., Synthesis, characterization, and molecular docking analysis of novel benzimidazole derivatives as cholinesterase inhibitors, Bioorganic Chemistry, 49: 33-39, (2013).

Gurjar, A.S., Darekar, M.N., Yeong, K.Y., Ooi, L., In silico studies, synthesis and pharmacological evaluation to explore multi-targeted approach for imidazole analogues as potential cholinesterase inhibitors with neuroprotective role for Alzheimer’s disease, Bioorganic medicinal chemistry, 26, 8, 1511-1522, (2018).

Ahmad, F., Alam, M.J., Alam, M., Azaz, S., Parveen, M., Park, S., Ahmad, S., Synthesis, spectroscopic, computational (DFT/B3LYP), AChE inhibition and antioxidant studies of imidazole derivative, Journal of Molecular Structure, 1151, 327-342, (2018).

Martorana, A., Giacalone, V., Bonsignore, R., Pace, A., Gentile, C., Pibiri, I., Palumbo Piccionello, A., Heterocyclic scaffolds for the treatment of Alzheimer’s disease, Current pharmaceutical design, 22, 26, 3971-3995, (2016).

Chiou S.Y., Huang C.F., Hwang M.T., Lin G., Comparison of active sites of butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase based on inhibition by geometric isomers of benzene-di-N-substituted carbamates, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 5, 303– 308, (2009).

Parlar, S., Bayraktar, G., Tarikogullari, A.H., Alptüzün, V., Erciyas, E., Synthesis, biological evaluation and molecular docking study of hydrazone-containing pyridinium salts as cholinesterase inhibitors, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 64, 9, 1281-1287, (2016).

Sağlık, B. N., Çevik, U. A., Osmaniye, D., Levent, S., Çavuşoğlu, B. K., Demir, Y., Kaplancıklı, Z. A., Synthesis, molecular docking analysis and carbonic anhydrase I-II inhibitory evaluation of new sulfonamide derivatives, Bioorganic Chemistry, 91, 103153, (2019).

Can, N.Ö., Osmaniye, D., Levent, S., Sağlık, B.N., Inci, B., Ilgın, S., Kaplancıklı, Z. A., Synthesis of new hydrazone derivatives for MAO enzymes inhibitory activity, Molecules, 22, 8, 1381, (2017).

Saglik, B.N., Ilgin, S., Ozkay, Y., Synthesis of new donepezil analogues and investigation of their effects on cholinesterase enzymes. European Journal of Medicinal Chemistry, 124, 1026-1040, (2016).

Tok, F., Kocyigit-Kaymakcioglu, B., Saglik, B.N., Levent, S., Ozkay, Y., Kaplancikli, Z.A., Synthesis and biological evaluation of new pyrazolone Schiff bases as monoamine oxidase and cholinesterase inhibitors. Bioorganic Chemistry, 84, 41-50, (2019).

Acar Çevik, U., Levent, S., Sağlık, B.N., Özkay, Y., Kaplancıklı, Z.A., Synthesis of novel 4-(dimethylaminoalkyl)piperazine-1-carbodithioate derivatives as cholinesterase inhibitors. Letters Drug Design Discovery, 14, 5, 528-539, (2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 derya osmaniye, ulviye acar çevik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.