Ekomimari Ölçekte Yapı Elemanları ve Malzeme Olgusunun Sürdürülebilir Kentleşmeye Yansıması

Nilüfer Akıncıtürk

Öz


Geleceğin kent tasarımları; kent kullanıcıları ve doğal kaynaklar bütününde irdelenerek oluşturulmalıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değişim ve gelişimi için yapısal nitelikli kararların doğru incelenmiş ve araştırılmış olarak alınması ve hızla uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Nasıl bir gelecek, ya da nasıl bir geleceğin bizi beklediğini ve bizim de gelecekten neler beklediğimizi bilmeliyiz ve geleceği belirleyecek temel öğeleri tanımlayabilmeliyiz. Ölüm yaşı ortalamasının yükseldiği, nüfus artışının denetim altına alınamadığı, doğal ve yenilenemeyen kaynakların hızla azaldığı, hava, su, toprak, gürültü kirliliklerinin hissedilir ölçüde arttığı günümüzde tehlike sınırlarının ciddi bir şekilde aşıldığı dönemlerdeyiz. Beslenme ve barınma temel ihtiyaçları doğrultusunda insanoğlu, doğadaki diğer canlıların çevresine uyum sağlayarak yaşamını sürdürme olgusuna zıtlaşan tarzı ile zekasını ve gücünü kullanarak çevreyi kendi öznel isteklerine varan ölçülerde değiştirme yoluna gitmektedir. Özellikle barınma ihtiyacı, mevcut kentlere sığmayacak ölçülerde kent dışı yeşil alanlara taşınarak karşılanan yapısallaşma ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ekolojik dengeyi bozmayacak kriterlerle nerede, nasıl bir yerleşmeyi, seçilen ölçekle ve malzemeyle kentsel bütünlük bağlamında düzenlemek söz konusudur. Çevre, malzeme, yapı bütününde optimum çözüm önerileriyle duyarlı ve etkili çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda belirlenen stratejiye göre geçerli çözümler, yapılacak işler, izleme yönlemi birbirleriyle örtüştürülerek sorumluluk yüklenecek kişilerden oluşacak süreç net bir şekilde kurgulanmalıdır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Iları,G., “Çevre Duyarlı Kentleşme Politikaları” Mimarlık Hafızoğu,

s.269 s.116 Ankara (1996)

Çepel, N., Doğa Çevre Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları,

Barth, W. E., Praktischer Umwelt und Naturschutz. Verlag Paul

Parey, Hamburg und Berlin, (1987).

Urbanization and its Implications for child health who un

Environmental Programme, Genova (1988)

Eryıldız. S., “Kentsel Ekoloji”, Sayı 296, mimarlık s.30, Ankara

(1996)

Akıncıtürk, N., “Konutlarda ısı kaybını yalıtımla azaltılmasının enerji

tüketimindeki olumlu katkılarının incelenmesi” Enerji

Bakanlığı sempozyumu bildirileri (7-9 Ocak ) Yıldız Teknik

Üniversitesi İstanbul (1997).

Eylice, S., Külünk H., “Yeni Enerji Kaynakları”, Fotosan Ofset

Matbaacılık, İzmit, s.46-50 (1983)

Mazric,E., “The Passive Solar Energy Book. Ammaus, P.A. Rodalı.

Paris, (1979)

Shurcliff, W., Saunders House, 3rd Edition Cambridge (1983).

Atagündüz G., Çelik A., “Güneş Enerjisi Enstitüsü binasının Güneş

Enerjisi ile ısıtılarak Enerji Konumunu Sağlayacak Şekilde

Projelendirilmesi”, EIE, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel

Direktörlüğü. Güneş Enerjisi Konferansı tebliğleri 16-18

Mayıs (1984) Ankara.

Altıner, A.T., Akay, Z., Herkes İçin Kent Mimarlığı, (1995)

Aktüre, T ve Taşaoğlu,G., “Toplu Konut Çevreleri-Mesa deneyimi”

Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül yaklaşımı, Çevre

Planlama ve Tasarım Haftası 96 Etkinlikleri Sempozyumu, 26-

kasım (1996) Ankara

Resmi Gazete., Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1996 - 2000).

Şenyapılı, Ö., Kültürel Çevre Kültürsüzlüğü , Çevre Planlama ve

Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, s. 9-12 Ankara,

(1996).

Spirn, A., Cities for the 21 st Centry Head of Publications Service

OECD, France, (1994).

Arslan, M., Yeşil yol Planlaması , Çevre Planlama Sempozyumu,

(1996).

Balamir, H., Ulusal Raporda ve Hazırlık Sürecinde

Bulamadıklarımız” Habitat II Özel sayısı. mimarlık Ankara

M.O. s. 269 (1996)

Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, Haziran, (1996).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Nilüfer Akıncıtürk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.