Betonarme kolonların eşdeğer akma eğriliği için önerilen pratik bağıntıların irdelenmesi

Umut Hasgül

Öz


Bu çalışmada, yapı sistemlerinin şekildeğiştirme esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi çerçevesinde, eşdeğer akma eğrilikleri için literatürde önerilen pratik yaklaşımların geçerliliği kare enkesitli betonarme kolonlar üzerinde teorik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında, donatı akma dayanımı sabit tutularak enkesit boyutu, normal kuvvet düzeyi, boyuna donatı oranı ve beton basınç dayanımının parametrik olarak değiştirildiği 1500’ün üzerindeki hesap modeli için moment – eğrilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonuçları referans alınarak, ilgili bağıntıların hangi oranda doğru sonuç verdiği geniş bir çerçevede değerlendirilmiştir. İncelenen kolon enkesitlerine ait eşdeğer akma eğriliklerinin belirlenmesinde normal kuvvetin düzeyine bağlı olarak, P/Agfc' < 0.3 için donatı çeliğinin akması, P/Agfc' = 0.3 için donatı çeliğinin akması ve/veya betonun ezilmesi, P/Agfc' > 0.3 için ise betonun ezilmesi hakim olmuştur. Pratik bağıntılardan elde edilen akma eğrilikleri için boyuna donatı oranı ve beton basınç dayanımının bağımsız etkileri sınırlı iken, normal kuvvet düzeyi ile birlikte olan birleşik etkileri bu parametreleri önemli hale getirmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


prEN 1998-1, Eurocode–8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. European Committee for Standardization, Brussels, (2003).

AASHTO, Recommended LRFD guidelines for the seismic design of highway bridges, American Association of State Highway and Transportation Officials, NCHRP 20–07 Task 193, Washington DC, (2006).

FEMA 356, Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings. Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, (2000).

ACI-318, Building code and requirements for structural concrete, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2011).

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem etkisi altında binaların tasarımı için esaslar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, (2018).

Biskinis, D. ve Fardis, M.N., Deformations of concrete members at yielding and ultimate under monotonic or cyclic loading (Including repaired and retrofitted members), University of Patras - Department of Civil Engineering, Report No: SEE 2009-01, Patras, (2009).

Priestley, M.J.N., Performance-based seismic design, Proceedings of 12th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No: 2831, Auckland, (2000).

Priestley, M.J.N., Myths and Fallacies in Earthquake Engineering, Revisited the Ninth Mallet Milne Lecture, IUSS Press, Pavia, (2003).

Priestley, M.J.N., The Need for Displacement-Based Design and Analysis, (In: Pecker, A. (eds) Advanced Earthquake Engineering Analysis), CISM International Centre for Mechanical Sciences, 494, 121 – 132, (2007).

Priestley, M.J.N., Calvi, G.M. ve Kowalsky, M.J., Displacement-based seismic design of concrete structures, 6th National Conference on Earthquake Engineering, İstanbul, (2007).

Priestley, M.J.N., Calvi, G.M. ve Kowalsky, M.J., Displacement-Based Seismic Design of Structures, IUSS Press, Pavia, (2007).

Priestley, M.J.N. ve Kowalsky, M.J., Aspects of drift and ductility capacity of rectangular cantilever structural walls, Bulletin of NZSEE, 31, 6, 73 – 85, (1998).

Priestley, M.J.N., Brief comments on elastic flexibility of reinforced concrete frames and significance to seismic design, Bulletin of NZSEE, 31, 4, 246 – 259, (1998).

Montes, E.H. ve Aschleim, M., Estimates of yield curvature for the design of reinforced concrete columns, Magazine of Concrete Research, 55, 4, 373 – 383, (2003).

Tjhin, T.N., Aschleim, M.A. ve Wallace, J.W., Yield displacement estimates for displacement-based seismic design of ductile reinforced concrete structural wall buildings, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No: 1035, Vancouver, (2004).

Mander, J.B., Priestley, M.J.N. ve Park, R., Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of Structural Engineering, 114, 8, 1804 – 1826, (1988).

Mander, J.B., Priestley, M.J.N. ve Park, R., Observed stress-strain model of confined concrete, Journal of Structural Engineering, 114, 8, 1827 – 1849, (1988).

King, D.J., Priestley, M.J.N. ve Park, P., Computer programs for concrete column design, University of Canterbury - Department of Civil Engineering, Research Report: 86/12, Christchurch, (1986).

Montejo, L.A. ve Kowalsky, M.J., CUMBIA - Set of codes for the analysis of reinforced concrete members, North Carolina State University - Constructed Facilities Laboratory, Technical Report: IS-07-01, Raleigh, NC, (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Umut HASGÜL

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.