Farklı Kalınlıklardaki DKP Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi

Ali Işıktaş, İrfan Ay

Öz


Sac malzemelerin şekillendirilmesinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri geri esnemedir. Sac malzemede oluşan geri esneme, istenilen ölçülerin değişmesine yol açar bu da istenilmeyen bir olaydır. Kalıptan çıkacak parçanın istenilen tolerans sınırları içinde olması için bükme kalıplarında bükülen sac malzemelerin geri esneme miktarlarının bilinmesi bu yüzden çok önemlidir. Bu çalışmada, V-bükme kalıplarında geri esnemenin deneysel olarak tespiti araştırılmıştır. Geri esneme miktarlarının belirlenebilmesi için bir V-bükme kalıbı tasarlanmış, deney malzemesi olarak DKP sac kullanılmıştır. Numuneler 60, 90 ve 120 derece olan  V-bükme kalıp açılarında ve her açı için de 2 mm ve 6 mm olan farklı zımba radyüs değerleri kullanılarak bükme yapılmıştır. Geri esneme deneylerinde her bir parametre için 5 er adet numune bükülerek test yapılmıştır. Deney sonrası bükülmüş olan numunelerin geri esnemeleri açı ölçer ve optik projeksiyon cihazı kullanılarak ölçülmüş olup sonuçlar grafikler üzerinde gösterilmiştir.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tekaslan, Özgür, Ulvi Şeker, and Ahmet Özdemir. Determining springback amount of steel sheet metal has 0.5 mm thickness in bending dies, Materials & design, 27, 3, 251-258 (2006).

Gan, W., and Wagoner, R. H., Die design method for sheet springback, International Journal of Mechanical Sciences, 46, 1097-1113, (2004).

Tekiner, Z., An experimental study on the examination of springback of sheet metals with several thicknesses and properties in bending dies, Journal of Materials Processing Technology, 145, 109-117, (2004).

Schey, J. E., Introduction to Manufacturing Processes. McGraw-Hill, NewYork (1987).

Wang, J., Verma, S., Alexander, R., and Gau, J. T., Springback control of sheet metal air bending process, Journal of Manufacturing Processes, (2007).

Chen, P., and Koç, M., Simulation of springback variation in forming of advanced high strength steels, Journal of Materials Processing Technology, 190, 189-198, (2007).

Yi, H. K., Kim, D. W., Van Tyne, C. J., and Moon, Y. H., Analytical prediction of springback based on residual differential strain during sheet metal bending, Journal of Mechanical Engineering Sciences, 222/C, 117-129, (2008).

Livatyalı, H., and Altan, T., Prediction and elimination of springback in straight flanging using computer aided design methods Part 1. Experimental investigations, Journal of Materials Processing Technology, 117, 262-268, (2001).

Leu, D. K., A simplified approach for evaluating bendability and springback in plastic bending of anisotropic sheet metals, Journal of Materials Processing Technology, 66, 9–17, (1997).

Hosford, W. F., and Caddell, R. M., Metal forming, Mechanics and Metallurgy, Prentice Hall, New Jersey (1993).

Golovashchenko, S. F., and Bessonov, N. M., Development of sharp flanging technology for aluminum panels, Numisheet, American Institute of Physics, A, 687-690, (2005).

De Vin, Leo J. Curvature prediction in air bending of metal sheet, Journal of Materials Processing Technology, 100. 1, 257-261 (2000).

Sriram, S., Jothi, N. V-bending studies on sintered copper powder metallurgical preform sheets, Journal of Materials Processing Technology, 70.1, 156-162,(1997).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ali Işıktaş, İrfan Ay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.