Dinamik Su Bütçesi Modeli

Umut Okkan

Öz


Sunulan çalışmada, aylık yağış-akış ilişkisini tanımlamak amacıyla Budyko yaklaşımına dayanan dinamik su bütçesi modeli kullanılmıştır. Önerilen 5 parametreli model girdi olarak sadece aylık alansal ortalama yağış ve potansiyel evapotranspirasyon verilerine ihtiyaç duymaktadır. Çalışma sahası Gediz Havzası’ndaki Medar Çayı’nı kapsamaktadır. Modelin performansını sınamak maksadıyla farklı ölçütler değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, dinamik su bütçesi modelinin aylık akış serilerini modellemede başarılı olduğunu göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Okkan, U., İklim değişikliğinin akarsu akışları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye. (2013).

Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O., PMS ve GR2M Aylık Yağış-Akış Modelleri, VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 26-27 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 167-176, (2013).

Okkan, U. ve Fistikoglu, O., Evaluating Climate Change Effects on Runoff by Statistical Downscaling and Hydrological Model GR2M. Theoretical and Applied Climatology, 117(1-2), 343-361, (2014).

Budyko, M.I., The Heat Balance of the Earth’s Surface. US Department of Commerce, Washington, DC. (1958).

Milly, P.C.D., Climate, soil water storage, and the average annual water balance. Water Resour. Res. 30, 2143–2156, (1994).

Koster, R.D., Suarez, M.J., A simple framework for examining the interannual variability of land surface moisture fluxes. J. Clim. 12, 1911–1917, (1999).

Zhang, L., Dawes, W.R., Walker, G.R., Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. Water Resour. Res. 37, 701–708, (2001).

Zhang, L., Potter, N., Hickel, K., Zhang, Y.Q., Shao, Q.X., Water balance modeling over variable time scales based on the Budyko framework – model development and testing. J. Hydrol. 360 (1–4), 117–131, (2008).

Atkinson, S.E., Woods, R.A., Sivapalan, M., Climate and landscape controls on water balance model complexity over changing timescales. Water Resour. Res. 38 (12), 1314. doi:10.1029/2002WR00148, (2002).

Fu, B.P., On the calculation of the evaporation from land surface. Sci. Atmos. Sin., 23–31, (1981) (in Chinese).

Moriassi DN, Arnold JG, Van LiewMW, Bingner RL, Harmel RD, Veith TL., Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans. ASABE, 50, 885–900, (2007).

Thornthwaite, C. W., An Approach toward a Rational Classification of Climate, Geographical Review, 38, 55-94, (1948).

Haan, C.T., Statistical Methods in Hydrology (2nd. ed.). John Wiley & Sons, UK. (2002).

McCuen, R. The role of sensitivity analysis in hydrologic modelling. Journal of Hydrology, 18, 37-53, (1973).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Umut Okkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.