Geleneksel Balıkesir Dursunbey Evleri’nde Yapım Teknolojileri ve Malzeme Kullanımları

Ali Ergün, Erşan Çavdar

Öz


Kültür varlıklarının, bütünlükleri ve özgün özellikleri ile gelecek nesillere aktarımı mimari mirasın korunmasının temel amacıdır. Tarihi yapıların yanında sivil mimarlık örneklerinin de tarihi dokunun barındırdığı değerlerle birlikte sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak bu mevcut yapıların yaşaması ve yaşatılması ile mümkündür.  Sivil mimari yapıların yapım teknolojileri, yapı malzemeleri, mimari planları ile ilgili bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi, kültür varlıklarının gelecek nesillere sunulmasında önemli bir çalışmadır. Sivil mimarlık örneklerin bu özellikleri, ait oldukları dönemin karakteristiklerini taşıması bakımından da önemlidir. Balıkesir ili Dursunbey ilçesi, geleneksel Türk mimarlık örneklerini sergileyen evlerin yer aldığı ilçelerimizden bir tanesidir. Bu çalışmada, geleneksel Dursunbey Evleri’nde kullanılan malzemelerin neler olduğu, bölgedeki malzeme kaynakları ile ilişkisi, bu malzemelere bağlı olarak taşıyıcı sistemlerin nasıl oluşturulduğu, kullanım amacına bağlı mimari planların ne şekilde biçimlendirildiği yerinde gözlemlenerek ve ölçümlendirilerek incelenmiştir. İnceleme sonrası, bölge insanının yaşam tarzı, kültürü ve malzeme kaynakları, diğer bölgelerde yer alan Türk Evleri’nde olduğu gibi, Dursunbey Evleri’nin plan, yapım teknolojileri ve malzeme kullanımlarını etkilediği belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Öztank, N., Afyonkarahisar kenti geleneksel ahşap konutları, Ege Mimarlık, 3-55 (2005).

Payaslıoğuz, G., Özyılmaz, H. ve Dağtekin, E., Mardin-Derik’teki Kesro Kanco yapısının yapım sistemi ve malzeme kullanımı açısından analizi, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 529-540, İstanbul, (2006).

Sayan, Y., Uşak Evleri, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara (1997).

Atalan Ö., Afyon Bolvadin Evlerinde yapı malzemelerinin kullanımı, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 628-638, İstanbul, (2006).

Eğercioğlu S., İpekçioğlu B., Tire Osmanlı Hanlarında malzeme kullanımı, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 572-583, İstanbul, (2006).

Beyhan S.G., Rum, Acem ve Türk Evleri ayrımında Isparta sivil mimarlık örneklerinin yapım teknolojileri ve malzeme kullanımları, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 680-689, İstanbul, (2006).

Dülgerler O.N., Yenice T.K., Gaziantep Zincirli Bedesten’in yapım tekniği ve malzeme kullanımı açısından analizi ve restorasyon önerileri, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 690-699, İstanbul, (2006).

Öztürk R.B., Özgünler S.A., Tarihi doku ve malzemede sürdürülebilirliğin Bursa-Cumalıkızık örneğinde incelenmesi, 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı, 700-710, İstanbul, (2006).

Şat, H.C., Alaçam Dağları ormanlarının sürdürülebilir planlaması ve sürdürülebilir ormancılık yönetimi konusunda genel ilkeler, Alaçam Dağları ve Dursunbey 1. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 62, Balıkesir, (2003).

http://www.dursunbey.gov.tr/haberler/283/ilcemizin-cografyası.html

Özdemir, B., Arslan, İ., Temettüat defterleri ışığında 1844-1845’li yıllarda Dursunbey’in sosyo ekonomik durumu, Alaçam Dağları ve Dursunbey 1. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 213-214, Balıkesir, (2003).

Koç, İ., Dursunbey ekonomisinin dünü, bugünü ve kapasitesi, 235-241, Alaçam Dağları ve Dursunbey 1. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Balıkesir, (2003).

Çavdar E., Geleneksel Dursunbey Evlerinin malzeme ve taşıyıcı sistemlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, (2009).

Özer, S., Geleneksel yığma yapılarda strüktürel elemanların analizi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, (2003).

DBYBHY, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ali Ergün, Erşan Çavdar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.