Kısmi rastgeleleştirilmiş yanıt modellerinde yeni bir regresyon tahmin edicisi

Nilgün Özgül, Hülya Çıngı

Öz


Bu çalışmada, Kısmi Rastgeleleştirilmiş Yanıt Modellerinde (KRYM), hassas değişkenin kitle ortalamasının tahmini için hassas olmayan iki yardımcı değişken kullanarak yeni bir regresyon tahmin edicisi geliştirilmiştir. Önerilen tahmin edici, simülasyon çalışması yapılarak RYM'de var olan diğer tahmin edicilerle karşılaştırılmış ve önerilen tahmin edicinin var olan diğer tahmin edicilere göre daha etkin olduğu bulunmuştur. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özgül, N., Oran ve Ortalama Tahmin Edicileri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2013).

Warner, S.L., The Linear Randomized Response Model, Journal of the American Statistical Association, 66, 336, 884-888, (1971).

Greenberg B.G., Kuebler R.R., Abernathy J.R., Horvitz D.G., Application of the randomized response technique in obtaining quantitative data, Journal of American Statistical Association, 66, 243–250, (1971).

Thornton, B. ve Gupta, S. N., Comparative Validation of a Partial (versus Full) Randomized Response Technique: Attempting to Control for Social Desirability Response Bias to Sensitive Questions, Individual Differences Research, 2, 214-224, (2004).

Gjesvang, C.R., Singh,S., An improved Randomized Response Model:Estimation of Mean, Journal of Applied Statistics, 36, 12, 1361-1367, (2009).

Hussain Z., Shabbir, J., Improved Estimation Procedures for the Mean of Sensitive Variable using Randomized Response Model, Pakistan Journal of Statistics, 25, 2, 205-220, (2009).

Gupta S., Shabbir J., Sousa R., Sehra S., Mean and sensitivity estimation in optional randomized response model, Journal of Statistical Planning and Inference, 140, 10, 2870-2874, (2010).

Cingi, H., Örnekleme Kuramı, Ankara: 3.Baskı, Bizim Büro Basımevi, (2009).

Sousa, R., Shabbir, J. Real, P. C., Gupta, S., Ratio estimation of the mean of a sensitive variable in the presence of auxiliary information, Journal of Statistical Theory and Practice, 4, 3, 495-507, (2010).

Diana G., ve Perri P.F., A class of Estimators for Quantitative Sensitive Data, Statistical Papers, 52, 633-650, (2011).

Gupta, S., Shabbir, J., Sousa, R., Real, P. C., 2012, Estimation of the mean of a sensitive variable in the presence of auxiliary information, Communications in Statistics,Theory and Methods, 41, 1–12, (2012).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Nilgün Özgül, Hülya Çıngı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.