Trietilamin varlığında bazı alifatik karboksilik asitlerden disübstitüe organosiklotrifosfazenlerin sentezi ve karakterizasyonu

Orhan Pamukçu, Fatih Aslan

Öz


Organosiklotrifosfazen elde etmek için bazı alifatik karboksilik asitler ile hekzaklorosiklotrifosfazenin tepkimesi trietilamin varlığında THF çözücüsünde gerçekleştirildi. Asetik asit, bütirik asit, 4-kloro-sinnamik asit ve 4-kloro-fenil-asetik asit tepkimelerde alifatik karboksilik asit olarak kullanıldı. Bütün tepkimelerde oluşan trietilamonyum klorür miktarı, yer değiştiren iki mol klora karşılık geldiği belirlendi. Ayrıca, 18 ppm civarında ikili ve -12 ppm civarında üçlü iki pik bütün bileşiklerin (2-5) 31P NMR spektrumlarında görüldü. Elde edilen bu iki sonuca göre, sentezlenen organosiklotrifosfazenlerin gem-disubstitüe yapısında olduğu belirlendi. Bütün bileşiklerin yapıları gravmetrik ve spektroskopik yöntemlerle belirlendi. IR ve NMR (1H, 13C ve 31P) spektroskopileri bileşiklerin spektroskopik analizinde kullanıldı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aslan, F., Ozturk, A.I., Soylemez, B., Synthesis of fluorescence organocyclotriphosphazene derivatives having functional groups such as formyl, Schiff base and both formyl and Schiff base without using Ar or N-2 atmosphere, Journal of Molecular Structure, 1137, 387-395, (2017).

Hanife, İ., Güzel, A., Yüksel, F., The reaction of hexachlorocyclotriphosphazatriene with p-aminophenol, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,192, 92-97, (2017).

Arslan, M., Aslan, F., Öztürk, A.I, Arylation reaction of N-dichlorophosphoryl-P-trichlorophosphazene, Heteroatom Chemıstry, 14, 138-143, (2003).

Allcock, H. R. Phosphorue-Nitrogen Compounds, Academic Press (New York and London), 279- 281, (1972).

Bezman, I. I., Reed,W. R., Nitrile Formation by Reaction of Triphosphonitrilic Chloride with Carboxylic Acid Salts, Journal of the American Chemical Society, 82, 2167-2168, (1960).

Caglioti, L., Poloni, M., Rosini, G., Phosphonitrilic Chloride as Activator of Carboxylic Acids. Formation of Amides and Hydrazides, The Journal of Organic Chemistry, 99, 2979-2981, (1968).

Yokoyama, M., Cho, Y., Aida, R., Reactions of triphosphonitrilic chloride with carboxylic acids, Kgyo Kagaku Zasshi, 66, 609-613, (1963).

Uslu, A., Balci, C., Yüksel, F., Özcan, E., Dural, S., Beşli, S., The investigation of thermosensitive properties of phosphazene derivatives bearing amino acid ester groups, Journal of Molecular Structure, 1136, 90-99, (2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Orhan Pamukçu, Fatih Aslan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.