Denetimsiz eşdüzey kavşakların performans analizi: Aydın örneği

Cenk Ozan, Özgür Başkan, Mehmet Metin Mutlu

Öz


Bu çalışmada, ülkemizde kentiçi ulaşım ağlarında sıklıkla kullanılan eşdüzey kavşak türlerinden olan denetimsiz eşdüzey kavşakların performansları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez yerleşke girişi ve çevresinde bulunan 3 adet denetimsiz eşdüzey kavşak SIDRA Intersection trafik analiz yazılımında modellenmiştir. Analizi yapılan kavşaklar için mevcut trafik problemlerinin en aza indirilmesi amacıyla çözüm önerileri getirilerek performansları karşılaştırılmıştır. Performans ölçütü olarak gecikme değeri ve doygunluk derecesi parametreleri dikkate alınmıştır. Yapılan analizlerde, SIDRA Intersection yazılımında kullanılan kritik aralık kabulü yönteminin temel parametreleri olarak ülkemiz için önerilen değerler kullanılmıştır. Analizler sonucunda, uygulanan çözüm önerileri ile denetimsiz eşdüzey kavşakların performanslarının yaklaşık %38-50 arasında iyileştirilebileceği görülmüştür. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Gedizlioğlu, E., Denetimsiz kavşaklarda yan yol sürücülerinin davranışlarına göre pratik kapasite saptanması için bir yöntem, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, (1979).

Tanner, J. C., A theoretical analysis of delays at an uncontrolled intersection, Biometrika, 49, 1-2, 163–170, (1962).

Tanner, J. C., The capacity of an uncontrolled intersection, Biometrika, 54, 3-4, 657–658, (1967).

Brilon, W., Recent developments in calculation methods for unsignalized intersections in West Germany in Brilon, W., Intersections without Traffic Signals, Springer-Verlag, Berlin, 111-153, (1988).

Akçelik, R. ve Chung, E., Traffic performance models for unsignalized intersections and fixed-time signals, Proceedings of The Second International Symposium on Highway Capacity, Australian Road Research Board, 1, 21-50, Sydney, (1994).

Brilon, W., Troutbeck, R. J. ve Tracz, M., Review of international practices used to evaluate unsignalized intersections, Transportation Research Circular, No: 468, Transportation Research Board / National Research Council, 44, Washington, D.C., (1997).

Bonneson, J. A. ve Fitts, J. W., Delay to major street through vehicles at two-way stop-controlled intersections, Transportation Research Part A, 33, 237-253, (1999).

Troutbeck, R. J. ve Brilon, W., Unsignalized Intersection Theory in Gartner, N., Messer, C. J. ve Rathi, A. K., Traffic Flow Theory A State-of-the-art Report, Transportation Research Board, Committee on Traffic Flow Theory and Characteristics (AHB45), 257-306, (2001).

Luttinen, R. T., Capacity at Unsignalized Intersections, TL Research Report 3, TL Consulting Engineers, Ltd., Lahti, (2003).

Luttinen R. T., Capacity and level of service at finnish unsignalized intersections, Finnra Reports 1, Finnish Road Administration, 214, Helsinki, (2004).

Li, W., Wang, W. ve Jiang, D., Capacity of unsignalized intersections with mixed vehicle flows, Transportation Research Record, 1852, 265-270, (2003).

Li, H., Deng, W., Tian, Z. ve Hu, P., Capacities of unsignalized intersections under mixed vehicular and nonmotorized traffic conditions, Transportation Research Record, 2130, 129-137, (2009).

Ma, D.-f., Ma, X.-l., Jin, S., Sun, F. ve Wang, D.-h., Estimation of major stream delays with a limited priority merge, Canadian Journal of Civil Engineering, 40, 1227–1233, (2013).

Çalışkanelli, S. P. ve Tanyel, S., Denetimsiz kavşaklarda yan yol katılım kapasitesinin modellenmesi, TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, 27, 1, 7309-7324, (2016).

Çalışkanelli, S. P. ve Tanyel, S., Işıksız kavşaklardaki ana yol araç gecikmelerinin irdelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24, 6, 1093-1099, (2018).

Abhishek, Boon, M. A. A. ve Mandjes, M., Generalized gap acceptance models for unsignalized intersections, Mathematical Methods of Operations Research, 89, 385–409, (2019).

Akcelik and Associates, SIDRA INTERSECTION 8 User Guide (for Version 8), Akcelik and Associates Pty Ltd, Melbourne, (2019).

Akçelik, R. ve Troutbeck, R., Implementation of the Australian roundabout analysis method in SIDRA, Proceedings of The International Symposium of Highway Capacity, Highway Capacity and Level of Service, 7-34, Karlsruhe, (1991).

Akçelik, R., Christensen, B. ve Chung, E., A comparison of three delay models for sign-controlled intersections, Third International Symposium on Highway Capacity, Road Directorate, Ministry of Transport, 1, 35-56, Copenhagen, (1998).

Akçelik, R., A review of gap-acceptance capacity models, 29th Conference of Australian Institutes of Transport Research, University of South Australia, 1-25, Adelaide, (2007).

Akçelik, R., An improved method for estimating sign-controlled intersection capacity, New Zealand Modelling User Group NZMUGS 2012 Conference, Auckland, (2012).

Akçelik, R., Issues in performance assessment of sign-controlled intersections, 25th ARRB Conference – Shaping The Future: Linking Policy, Research and Outcomes, Australian Road Research Board, Perth, (2012).

HCM-2000, Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Wahington D. C., (2000).

Akcelik and Associates, SIDRA INTERSECTION Training Workshop İstanbul – Introduction & Intermediate Workshop Notes, Akcelik and Associates Pty Ltd, Melbourne, (2010).

Berry, D. S., Using the volume-to-capacity ratios to supplement delay as criteria for levels of service at traffic signals, Transportation Research Record, 1112, 23-28, (1987).

HCM-6, Highway Capacity Manual 6th Edition, Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Wahington D. C., (2016).

Hagring, O., Roundabout entry capacity, Bulletin 135, Department of Traffic Planning and Engineering, Lund, (1996).

Tanyel, S., Türkiye’deki dönel kavşaklar için kapasite hesap yöntemi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2001).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Cenk OZAN, Özgür BAŞKAN, Mehmet Metin MUTLU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.