Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele

Mehmet Ali Onaran, Mustafa Katı

Öz


Türkiye ormanlarının sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Böcek zararlıları içinde çam kese böceği önemli bir yer işgal etmektedir. Çam kese böceği (Thaumetopoeo pityocampa Schiff) özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesi çam ormanlarında önemli zararlara neden olan bir böcektir.

Predatör böcek, çam kese böceği tırtıllarını takip ederek onların topluca krazitleştikleri yerlere yumurtalarını bırakmaktadır. Calosoma sycophanta (L.) hem larvaları hem de yeni oluşmuş pupaları yediği tespit edilmiştir.

Orman zararlılarına karşı predatör avcı böcekler(Calosoma sycophanta) kullanılarak doğal  biyolojik mücadele yöntemi uygulanmıştır. Bu suretle orman zararlılarını etkisiz hale getirebilmek açısından predatör böcek olan Calosoma sycophanta (L.) kullanılarak çam kese böceğinin tırtıl ve pupa vb. gibi kısımlarını yiyerek yok ettiği tespit edilmiştir ve bu şekilde biyolojik mücadele yöntemi uygulanarak çalışmamızın yanan ve yok olan ormanlarımızı koruyacağına ve çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkemizde acil plan önlemlerinden birisi olacağına inanıyoruz.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ertuğrul, B. Çamkese böceğinin dünü, bugünü ve yarını. Ülkemiz ormanlarında çamkese böceği sorunun ve çözüm önerileri sempozyumu. 24- 25 Nisan Sütçü İmam Üni. Kahramanmaraş (2002)

Akbulut, S., Yüksel, B. ve Keten, AÇamkese böceğine karşı Düzce Orman İşletme Müd. Feromon tuzağı ile yapılan ön denemelerin sonuçları. Ülkemiz ormanlarında çamkese böceği sorunun ve çözüm önerileri sempozyumu. 24- 25 Nisan Sütçü İmam Üni. Kahramanmaraş. (2002)

Mercikoğlu, A. M. Çamkese tırtılı üzerinde yapılan ilaç denemeleri ve sonuçları. Orman Mühendisliği Dergisi Sayı:11,15-23, (1991)

Arslangündoğdu, Z. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde böceklere karşı feromon uygulanması üzerinde araştırmalar. İ.Ü. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi. (1999)

Öncüer, C. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçlar. E.Ü Ziraat Fakültesi Yayınları, IXX+260s İzmir .(1991)

Özkazanç, O. Çamkese böceğini Akdeniz bölgesindeki biyoekolojisi. Ülkemiz ormanlarında çamkese böceği sorunun ve çözüm önerileri sempozyumu. 24- 25 Nisan Sütçü İmam Üni. Kahramanmaraş (2002)

Aslankara, M.S. Cumhuriyetimizin 75. yılında ormanlarımız. Orman Bakanlığı Yayınları Dairesi Başkanlığı ISBN975-8273-31-0/4085/Ankara (2000)

http://www.ogm.gov.tr/yangin/istatistik/alan94_03.htm (2009).

Thomas G. Spiro ve William M. Stiglani. Chemistry of Environment. Prentice- Hall Inc.,NewJersey,U.S.A (1996)

http://www.ogm.gov.tr/bilgi/camkese.htm [2008].

Calosoma Sycophanta L. (Coleoptera: Carabidae)’nın Kitle Üretimi, http://www.ormanci.net/ content/view/17/26/,view/22/26/[2009].

http://www.forestryimages.org/browse/index.cfm [2009].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Mehmet Ali Onaran, Mustafa Katı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.