Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri

Özgür Umut Türkan

Öz


Bu çalışma, günümüz koşullarında pek çok işletmenin uyguladığı yalın dönüşüm projelerinin büyük kısmının başarısızlıkla sonuçlanmasının gerekçelerini irdelemek ve uygulamanın başarı koşullarını ortaya koyacak bir yol haritası çizmek amacıyla yapılmıştır. Şiddetli rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmek isteyen üretim organizasyonları, sürekli değişen koşullara en hızlı şekilde uyum sağlayabilecekleri esnek yapılara ihtiyaç duymaktadırlar. Buna karşın kitlesel üretim sistemi olan Fordizm, olumsuz yapısal özellikleri nedeniyle esneklik beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır. Yalın dönüşümün başarısı, üretim sürecindeki temel performans kriterlerinin doğru şekilde belirlenmesine ve uygulanmasına bağlıdır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgeyik, T., Stratejik üretim yönetimi, 53–54, Sistem Yayıncılık, (1998).

Womack J.P., Jones D.T. ve Roos D., “Dünyayı değiştiren makine”, Türkçesi: Otomotiv Sanayi Derneği, 1, OSD Yayını, Panel Matbaacılık, İstanbul, (1990).

Yalın düşün, kaliteli üret, Biz Bize, MESS Yayını, 22, 9, (Ocak-2002).

Dağada B., Yalın Üretim, (2006). http://www.vdm.com.tr/en/admin/my_documents/my_files/A67_YALIN_YONETIM-1.pdf (22.09.2010).

Browne J., Harhen J. ve Shıvnan J., Production management systems, a CIM perspective, 11, First Edition, Addison-Wesley Publishing Company, London, (1990)

Womack P.J., Jones D.T., Yalın düşünce, 11, Sistem Yayıncılık, İstanbul, (1998).

Dağada B., Yalın Üretim, (2006). http://www.vdm.com.tr/en/admin/my_documents/my_files/A67_YALIN_YONETIM-1.pdf (22.09.2010).

Dobretsberger J., Ekonomi Siyaseti, Türkçesi: İlteber A.H., 193, İÜ Yayınları, Yayın No: 109, İstanbul, (1940).

Zerenler M., İraz R., Japon yönetim anlayışı ve şirket ağları (keiretsu) analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 757–776, (2006).

Tikici M., Aksoy A. ve Derin N., Toplam kalite yönetiminin radikal unsurlarından biri olarak yalın yönetim, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 16, 20–33, (Kış–2006). http://www.e-sosder.com/?sayfa=dergilist&sayi=15 (29.10.2010).

Sengenberger W., Lean production-the way of working and producing in the future?, Lean Production and Beyond: Labour Aspects of a New Production Concept, International Institute For Labour Studies, 1-22, Geneva, (1994).

. Küçük E., Yeni üretim ortamında genel üretim maliyetleri ve kayseri’deki bazı uygulamalara ilişkin bir araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 119–140, (Temmuz-Aralık 2005).

Cooke P., The experiences of german engineering firms in applying lean production methods, Lean Production and Beyond: Labour Aspects of a New Production Concept, International Institute For Labour Studies, 77-93, Geneva, (1994).

Thurow L., Head to head, 244, Warner Books Edition, New York, (1993).

İpbüken Y., Özçekiç E., Armetal’de Örnek Yalın Dönüşüm Uygulamaları, (2010). http://www.yalinenstitu.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=15 (25.10.2010)

Yalın Enstitü Derneği, Supsan-Yalın dönüşüm çalışmaları, (2010). http://www.yalinenstitu.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=15 (25.10.2010)

Bilgin A., Yalın Dönüşümde Performans Kriterleri, (2010) http://www.yalinenstitu.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=14 (24.10.2010)

. Palmer M., Performans değerlendirmeleri, 31, Türkçesi: Şahiner D., Rota Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, (1993).

Pekmezci T., Demireli C., Esnek üretim sistemleri: esnek üretim sistemlerinin tekstil işletmelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6, 1, 131-146. (2005).

Günalp B., Özel H., Rekabet politikalarının esasları, Siyasa Dergisi, ESİAD Yayınları, 1, 63-84, (Bahar-2005).

Akat Ö., Uluslararası pazarlama karması ve yönetimi, 18, Ekin Yayınları, Bursa, (1996).

Aktan C.C., Vural İ.Y, Yeni ekonomi ve yeni rekabet, 14, TİSK Yayınları, Yayın No: 253, Ankara, (2004).

Aktan C.C., Vural İ.Y, Rekabet gücü ve türkiye, 12, TİSK Yayınları, Yayın No: 255, Ankara, (2004).

Ulusoy G., Özgür A., Rekabet stratejileri ve en iyi uygulamalar: türk otomotiv sektörü, 35, TÜSİAD Yayınları, Yayın No: TÜSİAD-T/97–12/225, İstanbul, (1997).

Ekin N., Çalışma yaşamında dönüşüm, Mercek Dergisi, 9, 1, MESS Yayınları, İstanbul, (1998).

Kulaç Ü., Yalın fabrika simulasyon oyunu, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 687-690, (25-27 Kasım 2005).

Rother M., Shook J., Görmeyi öğrenmek: değer yaratmak ve israfı ortadan kaldırmak için değer akışı haritalandırma, 2, Türkçesi: Yalın Enstitü Derneği, The Lean Enterprise Institute, Version:1,2, Massachusetts-USA, (1999).

Jones D., Womack J., Bütünü görmek: genişletilmiş değer akışı haritalama, The Lean Enterprise Institute, Version:1,0, Çeviri: Yalın Enstitü Derneği, 1, Massachusetts-USA, (2002).

. Womack P.J., Jones D.T., Yalın düşünce, 21, Sistem Yayıncılık, Yayın No:163, İstanbul, (1998).

Güner E., Karaca M.E., Tam zamanında üretim sisteminde tedarikçi ilişkileri ve en iyi parti büyüklüğü üzerine bir uygulama, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, 4, 443–454, (2004).

Kulaç Ü., Yalın fabrika simulasyon oyunu, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 687-690, (25-27 Kasım 2005).

. Zerenler M., İraz R., Japon yönetim anlayışı ve şirket ağları (keiretsu) analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 757–776, (2006).

Womack P.J., Jones D.T., Yalın düşünce, 120-124, Sistem Yayıncılık, Yayın No:163, İstanbul, (1998).

Seymen A.O., Toplam kalite yönetimi ve yeniden yapılanma (reengineering): karılaştırmalı bir analiz, Human Resources, 4, 54, (Eylül-Ekim 1999).

Tüz V. M., Kriz yönetimi: işletmelerde uygulama için temel adımlar, 53-54, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, (Ocak–2004).

Akal Z., İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi; çok yönlü performans göstergeleri, 28, MPM Yayınları, No: 473, Ankara, (2002).

Linge G., Rutherford J., Just In time, more or less flexible?”, Economic Geography, 67, 4, 316-332, (October-1991)

Dağdeviren M., Dönmez N. Ve Kurt M., Bir işletmede tedarikçi değerlendirme süreci için yeni bir model tasarımı ve uygulaması, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 2, 247-255, (2006).

Bayıksel Ö.Ş., Yalın tüketimin altı anahtar kuralı, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, (1 Mayıs 2005).

http://www.capital.com.tr/Haberler/Detay.aspx?HaberID=18055 (29.10.2010)

Acar N., Tam zamanında üretim ortamında satın alma ve yan sanayi ile ilişkiler, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, No: 1993/1, 77-98, (1993)

Ocak A., Supsan-Yalın Dönüşüm Çalışmaları, (2010) http://www.yalinenstitu.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=15 (25.10.2010)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özgür Umut Türkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.