Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Çimlenme Üzerine Etkisi

Cemil İşlek, Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün

Öz


Oksin ve sitokininler bitki büyüme ve gelişmesi üzerinde önemli rollere sahiptirler. Her iki hormon yaprak ve kök gelişimi, çiçeklenme, meyve gelişimi ve tohum çimlenmesi gibi fizyolojik olaylarda görev almaktadırlar. Bu çalışmada İndol Asetik Asit (IAA), Zeatin, Naftalen Asetik Asit (NAA) ve Benzil Aminopürin (BAP) gibi farklı bitki büyüme düzenleyicileri (hormon) kullanılmıştır. Bu hormonlar Murashige Skoog (MS) besiyeri ortamına farklı konsantrasyonlarda ayrı ayrı ve birlikte uygulanarak biber (Capsicum annuum L) tohumlarının çimlenme yüzdesi ve fide büyümesi (hipokotil / radikula uzunluğu, taze ve kuru ağırlık) üzerine etkileri karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Kontrol grubuna göre en iyi çimlenme yüzdesi 2 mg l-1 Zeatin ve 0.4 mg l-1 IAA uygulamasında, en yüksek yaş ağırlık 0.2 mg l-1 IAA uygulamasında,  en fazla radikula ve hipokotil uzunlukları sırası ile 0.2mgl-1 IAA, 0.1mgl-1IAA uygulanmış olan MS besiyerine ekilen biber tohumlarında ve en yüksek kuru ağırlık ise kontrol grubunda belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Cambridge University Press, Cambridge, (2005).

Westwood, M.N., Temperate-zone Pomology: Physiology and Culture (3rd ed.), Timber Press Inc., Portland, Oregan, USA , (1993).

Mooring, M. T. A., Cooper , W. ve Seneca, E. D., Seed germination response and evidence for height of ecophenes in Spartina alterniflora from North Carolina., American Journal of Botany, 58, 48-56, (1971).

Bozcuk, S.,Domates {Lycopersicum esculentum MILL.), arpa (Hordeum vulgäre L.) ve pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinin büyüme ve gelismesinde tuz-kinetin etkilesimi üzerinde arastirmalar, Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Botanik Bölümü, Ankara, (1978).

Çavuşoğlu, K., Arpa ve Turp tohumlarının normal şartlar altındaki çimlenme ve fide büyümesine bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(1-2), 1-13, (2006).

Güneş, T., Arctium minus (Hill.) Bernh. Tohum Çimlenmesi Sırasında Depo Maddelerin Mobilizasyonu, G.Ü Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1),31-37, (2000).

Karakuş, C., ve Köker, R., Tarımda bitki gelişim düzenleyicilerin (BGD) kullanımı ve hormon riski, Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Murashige T., ve Skoog F., A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures, Physiologia Plantarum, 15, 473–497, (1962).

Sağır, A.ve Yıldız, M., Bazı Phytopthora spp. izolatlarına Karşı Önemli Sebze çeşitlerinin Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar, Bitki Koruma Bülteni, 27: 179-200, (1987).

Barut, E., Gelecekte bahçe bitkilerinde büyüme düzenleyicilerin kullanımı. Derim, 11(3), 141-144, (1995).

Ochoa-Alejo N., and Ramirez-Malagon R., In vitro chile pepper biotechnology. In vitro Cellular Developmental Biology Plant, 37, 701–729, (2001).

Ünyayar, S. ve Topçuoğlu, Ş.F., Phanerochaete chrysosporium ME 446’dan elde edilen indol-3-asetik asit (IAA), gibberalik asit (GA3), absisik asit (ABA) ve zeatin’in biyolojik aktivitelerinin tayini, Tr. J. Of Biology, 22, 29-42, (1998).

Hartmann, H.T., Kester, D.E., and Davies, F.T., Plant Propagation. Principles of Propagation by Seed, 647, (1990).

Yüce, B., Zeytin tohumlarının değişik ortam ve zamanlarda çimlendirmesinin çimlenme yüzdesine etkileri, , (1979). htpp://www.magicfinger.net


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Cemil İşlek, Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.