Determination of catch composition trotlines used in North Aegean Sea

Gençtan Erman Uğur, Alkan Öztekin

Öz


In this study was carried out between April 2015 and January 2017 at 0-120 m depth areas where commercial fishermen were fishing in North Aegean Sea, Çanakkale coasts.  In this study, it is aimed to determine the species composition of caught species in trotline fishing and to determine the target and non-target catch rates.  6 different trotline types were used.  As a result of 174 catching operations 7210 individuals were catched in total.  When the ratio of the target species in catching with the trotlines are evaluated, the trotlines within the fishing gears such as fish pots, trammel nets and longlines catch more of the target species.


Anahtar Kelimeler


Çanakkale; trotline; bycatch; North Aegean Sea

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Saila, S.B., Importance and assessment of discards in commercial fisheries. FAO Fisheries Circular 765. FAO, Rome, (1983).

Andrew, N.L., Pepperell, J.P., The bycatch of shrimp trawl fisheries. Oceanography and Marine Biology - An Annual Review, 30, 527–565, (1992).

Broadhurst, M. K., Kennelly, S. J., Effects of an increase in mesh size on the catches of fish trawls off New South Wales, Australia. Marine and Freshwater Research, 46, 745–750, DOI: 10.1071/MF9950745, (1995).

Alverson, D.L., Hughes, S.E., Reviews in Fish Biology and Fisheries 6, 443. https://doi.org/10.1007/BF00164325, (1996).

Pascoe, S., Bycatch management and the economics of discarding. FAO Fish. Tech. Pap. No. 370, 137, (1997).

Kelleher, W., Discards in the world's marine fisheries: an update. FAO Fish. Tech. Pap. No. 470, 131, (2005).

Alverson, D.L., Freeber M.H., Murawski S., & Pope J.P., A global assessment of fisheries bycatch and discards. FAO Fish. Tech. Pap. No. 339. FAO, Rome, 233, (1994).

Gökçe, G., Metin, C., Balıkçılıkta hedef dışı av sorunu üzerine bir inceleme. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye, (2006).

Özekinci, U., Cengiz,Ö., Bütüner, S., Çanakkale bölgesinde kullanılan uzatma ağlarının donam özellikleri ve balıkçıların sorunları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-3), 473-480, (2006).

Hameed, M. S., Boopendrnath, M. R., Modern fishing gear technology, Daya Publishing House, Delhi, 186, (2000).

TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu. TUİK Rapor. http://www. tuikrapor.tuik.gov.tr/reports, (2015).

Sağlam, N., Karadal, E., Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyoekonomik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 12 (2), 158-169, DOI: 10.22392/egirdir.285172, (2016).

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Ege Denizi balıkçılığı sorunları. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye, (1997).

Kınacıgil, H.T., Çıra, E., İlkyaz, A.T., Balıkçılıkta hedeflenmeden avlanan türler sorunu (Türkçe). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir,16(3-4):437-444, (1999).

Özekinci, U., Cengiz, Ö., İşmen, A., Altınağaç, U., Ayaz, A., Length–weight relationships of thirteen flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes) from Saroz Bay (North Aegean Sea, Turkey) Journal of Animal and Veterinary Advances., 8, 1800-1801, (2009).

Odabaşı, O., Çanakkale bölgesi’nde kullanılan paragat takımlarında hedef dışı av kompozisyonunun araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Türkiye, (2014).

Ayaz, A., Özekinci, U., Altınağaç, U., Acarlı D., Kuzey Ege'de Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, 112Y191, Çanakkale, (2016).

Garrison, V. H., Rogers, C. S., Beets, J., Of Reef Fishes, Overfishing and in Situ Observations of Fish Traps in St. John, U.S. Virgin Islands. Revista de Biología Tropical, St. John, U. S. Virgin Islands 00831. DOI: 10.15517/rbt.v46i5.29365, (1998).

Akyol, O., Kara, A. İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) dip trolü ve tratanın av kompozisyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 321 – 328, (2003).

Gönener, S., Samsun, O., The Comparison of Catch Composition of Longlines Designed Different Shapes (in Turkish). E.Ü. Fisheries and Aquatic Sciences 13: 131-148, (1996).

Akamca, A., Çapraz ve Düz İğneli Dip Pareketalarında Avlama Etkinliği ve Tür Seçiciliği. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Türkiye, (2004).

Şahin, C., Hacımurtezaoğlu, N., Gözler, A. M., Kalaycı, F., Ağırbaş, E., Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gırgır ağlarında hedef dışı av kompozisyonunun araştırılması üzerine bir ön çalışma. Journal of Fisheries Sciences.com, 2(5):677-683, DOI: 10.3153/jfscom.200803, (2008).

Başkaya, A., Batı Karadeniz’de dip trol ağlarının av kompozisyonu ve hedef dışı avın belirlenmesi. İatanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye, (2012).

Kale, S., Kuzey Ege Denizi’nde Kupez uzatma ağlarının av kompozisyonu, seçiciliği ve hedef dışı av oranları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye, (2008).

Öztürk, G., Sepet ile avcılıkta av kompozisyonu ve hedef dışı av. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, (2010).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Gençtan Erman Uğur, Alkan Öztekin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.