Atmosferik Kirleticilerin Kuru ve ıslak Çökelme Mekanizmalarının Kireçtaşlarındaki Parlaklık Kaybına Yansıması

Emrah Gökaltun

Öz


Bu çalışmada, yapılar üzerine “Kuru ve Islak Çökelme Mekanizmaları” şeklinde, iki farklı yoldan ulaşan atmosferik kirleticilerin etkileri ve bu etkilerin, farklı ortamlarda ve konumlarda yer alan kireçtaşları üzerinde meydana getirdiği parlaklık değişimleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, atmosferik kirleticilerin kuru ve ıslak çökelme mekanizmalarının kireçtaşları ile olan etkileşiminin ve kimyasal reaksiyonunun, hava kirliliği seviyesi, meteorolojik faktörler, yağmur suyunun asitliliği, kireçtaşı örneklerinin yerleştirildiği bölgelerin yapısı ve durumu, kireçtaşlarının bu bölgeler içinde bulunduğu konum, reaksiyon süresi, kireçtaşlarının karakteristik özellikleri ve kimyasal yapıları gibi temel faktörlere bağlı olduğu ve hem kuru hem de ıslak çökelme mekanizmalarının etkisiyle, çok kısa süreçler sonunda dahi parlaklık kaybı meydana geldiği ve bu parlaklık kaybının da, kireçtaşlarının bünyesinde, bundan sonra ortaya çıkabilecek hasar ve bozulmaların başlangıcını oluşturduğu bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Lindberg, S. E., Page, A. L., Norton, S. A., Acidic Precipitation, Vol. 3, Ann Arbor, Michigan,(1989), Edwards Brother Inc., p. 4-5.

Schuster, P. F., Reddy, M. M., Sherwood, S. I., Effects of Acid Rain and

Sulphurdioxide on Marble Dissolution, Materials Selection and

Design, January 94, p. 76-80, (1994).

Amoroso, G. G., Fassina, V., Stone Decay and Conservation, Lausanne, (1983), National Scientific Research Fund, Published by Elsevier, p.150-151.

Anonymous, Türkiye Mermerleri Kataloğu, Istanbul Maden Ihracatçıları Birliği, Istanbul, (1990).

Anonymous, Eskişehir Il Çevre Müdürlüğü 1995-96 Yılı Hava Kirliliği

Faaliyet Raporu, Eskişehir, (1996).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Emrah Gökaltun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.