Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi

Deniz Taşkın

Öz


Galleria mellonella (L.) kepek, mısır unu, gliserinli mısır unu, petek ve yarı sentetik besin olmak üzere beş ayrı besin kullanılarak kültüre edilmeye çalışılmıştır. Kepek ve mısır ununda G. mellonella gelişmemiştir. Petek, yarı sentetik besin ve gliserinli mısır unu ile beslenen puplarda toplam lipit ve yağ asidi yüzdeleri belirlenmiştir. Toplam lipit ve yağ asidi yüzdesi gliserinli mısır unu ile beslenen grupta, diğer gruptakilere göre daha yüksek bulunmuştur


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Charriere, J.D. ve Imdorf, A., Protection of honeycombs from moth damage, Swiss Bee Research Center Federal Dairy Research Station, Communication, 24,16, (1997).

Wiedenmann, R.N., Smith, J.W. ve Darnell, P.O., Laboratory rearing and biology of the parasite Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) using Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae) as a host, Environmental Entomology, 21, 1160- 1167, (1992).

Gupta, P., Sloan, A., Dillard, C.R., ve Ferkovich, S.M., Parasitism of factitious host, Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) by an endoparasitoid: ovoposition and emergence of Microplitis croceipes (Hymenoptera: Braconidae), Florida Entomologist, 79 (2), 221-229, (1996a).

Gupta, P., Dillard, C.R. ve Frekovich, S.M., Potential of an unnatural host, G. mellonella for rearing the corn earworm endoparasitoid Microplitis croceipes (Hymenoptera: Braconidae), Annals of the Entomological. Society of America, 89, 103-108, (1996b).

Bernardi, E.B., Haddad, M.L. ve Parra, J.R.P., Comparison of artificial diet for rearing Corcyra cephalonica (Stainton, 1865) (Lepidoptera: Pyralidae) for Trichogramma mass production, Rev. Brasil. Biology, 60 (1), 45-52, (2000).

Büyükgüzel, K., Positive effects of some gyrase inhibitors on survival and development of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) larvae rearedon an artificial diet, Journal of Economic Entomology, 94, 21-26, (2001).

Bronskill, J. K., A Cage of Simplify Rearing of the Greater Wax, Galleria mellonella (Pyralidae), Journal of Lepidopterists’ Society, 102-104, (1961).

Nurullahoğlu, Z. Ü. ve Kalyoncu, L., Düşük Sıcaklığın Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Total Lipid ve Total Yağ Asidi Yüzdelerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1, 91-93, (2000).

Öznergiz, Ç. İ., Farklı Besin Ortamlarında Yetiştirilen Galleria mellonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae) Pupalarının, Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın Eşey Oranı ve Ergin Evreye Ulaşma Süresine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2006).

Alkaş, İ. R., Besin Bileşenlerinin Galleria mellonella (Linneus) (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Gelişme ve Protein Sentezine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2007).

Nurullahoğlu, Z. Ü. ve Öztürk, R. Besinin Achroia grisella’nın Larval Ağırlığına ve Üzerinde Üretilen Parazitoid Pimpla turionellae’nın Erginleşmesine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 27, 49-54, (2006).

Üstüner, P., Kalyoncu, L. ve Aktümsek, A., Besinin Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (E-Dergi), 5, 29-37, (2010).

Salt, G., The Effects of Hosts upon their Insect Parasites. Biological Reviews, 16, 239–264, (1941).

Folch, J., Less, M. ve Sloane Stanley, G. H., A Simple Method fort he Isolation and Purification of Total Lipids From Animal Tissues, Journal Biological Chemistry, 226, 497-509, (1957).

Thompson. N. ve Barlow, J. S., The Consistency of the Fatty Acid Pattern of Galleria mellonella Reared on Fatty Acid Suplemented Diets, Canadian Journal of Zoology, 50, 1033-1034, (1972).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Deniz Taşkın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.