Bir dizel gemi jeneratörünün operasyonel modal analizi

Adil Yücel

Öz


Bu çalışmada, özellikle ikaz kuvvetlerinin belli olmadığı durumlarda, yapıların, çalışma şartlarında modal karakteristiklerinin elde edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir deneysel modal analiz yöntemi olan Operasyonel Modal Analiz (OMA) yönteminin bir dizel gemi jeneratör seti üzerinde uygulanması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, modal analizi yapılan jeneratör setinin, kaidelerinden sökülmeden ve herhangi bir ikaz vermeden, çalışma esnasında titreşim zaman veri setleri kaydedilmiş ve güç spektral yoğunlukların tekil değerlere ayrıştırılması yöntemi ile harmonikler ve doğal frekans değerleri elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Operasyonel modal analiz; jeneratör titreşimleri; gemi titreşimleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Guidance Notes on Ship Vibration, American Bureau of Shipping, (2006).

Clarke, H., Stainsby, J. ve Carden, E. P., Operational modal analysis of resiliently mounted marine diesel generator/alternator, Proceedings, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, Rotating Machinery, Structural Health Monitoring, Shock and Vibration, 5, 237-244, New York, (2011).

Peeters, B., ve De Roeck, G., Reference-based stochastic subspace identification for output-only modal analysis, Mechanical Systems and Signal Processing, 13, 6, 855-878, (1999).

Yang, Y. ve Nagarajaiah, S., Output-only modal identification with limited sensors using sparse component analysis, Journal of Sound and Vibration, 332, 19, 4741-4765, (2013).

Brincker, R., Zhang, L. ve Andersen, P., Modal identification of output-only systems using frequency domain decomposition, Smart Materials and Structures, 10, 3, 441-445, (2000).

Brincker, R., Some elements of operational modal analysis, Proceedings, International Conference on Structural Engineering Dynamics, 2014, (2013).

Grosel, J., Sawicki, W. ve Pakos, W., Application of classical and operational modal analysis for examination of engineering structures, Procedia Engineering, 91, 136-141, (2014).

Carden, E. P. ve Lindblad, M., Operational modal analysis of torsional modes in rotating machinery, The Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 137, 2, (2015).

Johansson, J., Samuelsson, H., Jacobsen, N. J. ve Angantyr, A., Operational modal analysis of large 2-pole rotating machinery, Proceedings, 3rd lnternational Operational Modal Analysis Conference, Portonovo, Italy, (2009).

Carden, E. P., Investigation of offshore diesel generator failure using operational modal analysis, Proceedings, 5th International Operational Modal Analysis Conference, Guimarães, Portugal, (2013).

Bednarz, J., Example of the application of operational modal analysis method for damage detection of the rotating blades, Vibroengineering Procedia, 6, 45-49, (2015).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Adil Yücel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.