Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması

Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi

Öz


Bitümlü sıcak karısımlarda, sudan kaynaklanan bozulmalar önemli bir sorun olarak kabul edilmekte ve suyun verdigi zararların en aza indirilmesi amacıyla çalısmalar yapılmaktadır. Bu çalısmada, suyun kohezyona etkisini belirlemek amacıyla yapılan kosullandırılmıs Marshall deneyinde % 0 tas tozu - % 7 endüstriyel atık filler kullanılarak stabilite ve akma degerleri açısından en elverissiz durum incelenmeye çalısılmıstır. Deney sonuçlarına göre, kullanılan endüstriyel atık filler malzemelerin yüksek sıcaklıklarda ve degisen kür sartlarında, asfalt betonu kaplamalarda tas tozu filler yerine kullanılabilecegi görülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


.Sengöz, B., Topal, A., Bitümlü çatı örtüsü (shingle) atıklarının bitümlü sıcak karısımlarda değerlendirilmesi, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 169, (2002).

.Tuncan, A., Çetin, A., Tuncan, M., Lastik atıkların asfalt betonu kaplamaların mekanik özelliklerine etkileri, 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 139, (1998).

.Su, Nan, Chen, J. S., Engineering properties of asphalt concrete made with recycled glass, Department of Construction Engineering, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, 259, (2002).

.Yılmaz, A., Bir elektrometalurji tesisinin atıklarının yol üstyapısında kullanılabilirliğinin araştırılması, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 201, (2002).

.Deniz, M.T., Sönmez, İ., Yıldırım, S. A., Eren, B. K., Kullanılmış otomobil lastiklerinin bitümlü sıcak karışım performansına etkisi, 6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, 349, (2005).

.Turabi, A., Okucu, A., Değirmenci, N., Fosforik asit üretim atığı fosfojipsin stabilizasyon malzemesi olarak kullanım olanaklarının arastırılması, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 93, (2002).

.Puzinauskas, V.P., Filler in asphalt mixtures, The Asphalt Institute, Research Report, Maryland, USA, (1983).

.Ali, N., Chan, J.S., Simms, S., Bushman, R., Bergan, A.T., Mechanistic evaluation of fly ash asphalt concrete mixtures, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, (1996).

.Güngör, M.M., Afşin Elbistan uçucu külünün esnek yol kaplamalarında filler olarak kullanımı üzerine bir araştırma, M.Sc. Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (1996).

.Acar, S.O., Tapkın, S., Portland çimentosu kullanılarak hazırlanan Marshall numunelerinin özelliklerinin incelenmesi, 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 95, (1998).

.Balta, İ., Bitümlü sıcak karışımların sudan kaynaklanan bozulmalara karşı duyarlılığı, M.Sc. Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (2004).

.Önal, A. ve Kahramangil, M., Bitümlü karışımlar laboratuar el kitabı, K.G.M Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, (1993).

.Sayakçı Mermer San. Tic. A.Ş., (2005).

.Aruntaş, H., Y., Uçucu küllerin insaat sektöründe kullanım potansiyeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt 21, No 1, 193-203, (2006).

.Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F., Yeğinobalı, A., Türkiye’ deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birligi Ankara, (2003).

.SEAS Genel Müdürlügü, Soma B Termik Santrali, (2005).

.Işıldak, Ö., Fosfoalçı içeren portland çimentosunun hidrasyonu üzerine bazı piriz hızlandırıcı kimyasal katkıların etkileri, M.Sc. Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, (1993).

.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. Araştırma Merkezi Cam Teknoloji Grubu Raporu, (2005).

.Yollar Fenni Şartnamesi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı KGM, Yayın No:170/2, Ankara, (2000).

.Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı Raporu, (1996).

.http:/www.tupras.com.tr, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.