Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin Hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması

Kadir Yaşar

Öz


Fosil yakıtların her geçen gün tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde ülkelerin enerji tüketimleri de katlanarak artmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler fosil yakıtlara (petrol, kömür ve doğal gaz) olan gereksinimlerini az gelişmiş ülkeler üzerinde değişik oyunlar oynamak suretiyle elde etmeye başlamışlardır. Ülkemiz kalkınmayı gerçekleştirirken enerji dar boğazını da aşmaya çalışmakta bu amaçla mavi akım projesi ile dışa bağımlılığımız artmakta, nükleer enerji gündemdeki yerini korumaktadır.

Bu çalışmada amaç jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünya da beşinci sırada olan ülkemizin bu ucuz yenilenebilir kaynağı ısıtma amacıyla en alt sıcaklık düzeyine kadar kullanarak, bu alanda kullanılan fosil yakıtlardan tasarruf etmek,  sanayide yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslerde ise fosil yakıtları kullanmaktır. Daha önce fuel oil ile ısıtılan üniversitemizi, 36,5 km uzaklıkta bulunan Bigadiç, Hisarköy’deki jeotermal kaynakla ısıtarak bunun ekonomimize katkısı ve avantajları ile ilgili bir proje hazırladım bu projeye dayanılarak bu sonuçlara varıldı.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Atılgan,İ. Türkiye’nin Enerji Potansiyeline Bakış, J.Fac.Eng.Arch.Gazi Üniv.vol 15,No 1,31-47,2000., http://www.mmf.gazi.edu.tr/journal/2000/31-48.pdf

-Keskin,T. Sanayide Enerji Tüketimi Alanındaki Mevzuat Slide 1

www.esinkap.net/egitim_sunumları/TTGV_ESO.ppt

-İklim değişikliği:Türkiye_İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yakıt türlerine ve kaynaklarına göre genel enerji istemi(Mtep)(2000-2020). www.mek.k12.tr/images/GW-dosyalar/ek7.pdf

-‘21.yüzyıla girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi’ TUSIAD-T/98-12/239,Istanbul,1998

http://www.tusiad.org/turkish/rapor/enerji/pdf/sec 10-pdf

-Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Enerji Hammaddeleri alt komisyonu,Jeotermal Enerji Çalışma Grubu ANKARA 2001

DPT 2609-ÖİK.620

- www.jeotermaldernegi.org.tr/nedir i.htm, (erişim tarihi: Temmuz 2010)

- Yaşar,K,Paşay,İ. BaÜ.Çağış kampusü Jeotermal enerji il ısıtma sistemi maliyet hesabı 2006, Bitirme Çalışması


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Kadir Yaşar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.