Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarakotobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Enver Yalçın, Arzu Kavaklı

Öz


Bu çalışmanın amacı, otobüs klima sistemlerinde egzoz  gazındaki atık ısıdan yararlanan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi’nin kullanılabilirliğini incelemektir. Böylece, kompresör tarafından tahrik edilen klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine alternatif bir sistem sağlanacaktır. Volvo-Penta’ dan elde edilen bir dizel motorun deney sonuçları incelenmiştir. Dizel motora ait deney sonuçlarından otobüslerde Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi için gerekli atık ısının bulunduğu görülmüştür. Yapılan hesaplamalarda, Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi’nin temel elemanlarından olan kaynatıcı dizayn edilmiştir. Mevcut klima sistemlerinde kullanılan kaynatıcı ısı kapasitesini sağlayan egzoz gazı ile çıplak boru kullanılan kaynatıcıdaki boru sayıları hesaplanmıştır. Ayrıca 100 cm ve 60 cm boyunda, farklı olarak kanatçıklı kaynatıcılar kullanıldığında egzoz gazından 105 kW’a kadar ısı transfer edildiği görülmüştür. Çalışmanın sonucunda otobüslerde absorpsiyonlu soğutma sistemi için gerekli atık ısının mevcut olduğu, uygun bir kaynatıcı dizaynı ile bu ısının değerlendirilebileceği görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Dinçer, İ.ve Erdallı,Y., “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Rolü ve Etkinliği”, Termodinamik, 5 ,s.31-37, (1993).

Yamankaradeniz,R., ve Can, M., “Yolcu otobüslerinde yaz klimasının incelenmesi ve hesabı”, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Bursa, s.250-260, (1998).

Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. Atölye Çalışmaları, İzmir

SAVAŞ, S., “Soğuk Depoculuk ve Soğutma Sistemlerine Giriş”, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Cilt 1, Bursa,(1987).

JORDAN,R.C., PRIESTER, G.B., “Refrigeration andA ir Conditioning”, Printice- Hall, Inc.,p.367-390, (1956)

Marine Propulsion Diesel Engines, 63-163 series, Volvo Penta, p.17, (1998/1999). [8] Industrial Engines Mobile Applications, Volvo Penta, p.3-7, (1993).

Incropera, F.P., Wıtt.D.P., “Fundmentals Of Heat and Mass Transfer”, U.S.A., John Wiley and Sons, p.25-520, (1990).

Kakaç, S., “Örneklerle Isı Transferi”, Ankara Üniversitesi Basımevi, s.357, (1970).

Yılmaz, T., “Teorik ve Uygulamalı Isı Transferi”, İstanbul, Altan Matbaacılık, s.67-88,(1999).

Kern, D.Q. and Kraus, A.D., “Extended Surface Heat Transfer”, USA, McGraw- Hill Company, p.805, (1972).

Yalçın, E., “Soğutma sistemlerinde kullanılan kondanserlerin etüdü ile yoğuşma kapasitesine göre ısı transfer yüzeyinin hesabı”, Yayınlanmış Yüksek lisans Tezi,Uludağ Üniversitesi , Bursa, (1992).

R.L. Webb, “Finned Tube Exchangers, Heat Transfer Engineering”, 1980

Çolak, L. ve Durmaz,A., “ Güneşi Takip Eden Parabolik Oluk Tipi Güneş Kolektörleri ile Buhar Üretimi ve Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Uygulaması ” VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, (2003), s.595-604.

Akdemir, Ö., Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Bir İklimlendirme Ünitesinin Geliştirilmesi , Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, (2001), s.64-83.

Öge, A.İ., Bir Otomobil Egzost Sistem Performansının Sayısal İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa, (2001), s.1-10.

Atmaca, İ., Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa, (2002), s.13-21.

Saito, K., ve Kawai, S., “ Study on the Start-Up Charateristics of Double-Effect Absorption Refrigerator Driven by Waste Steam”, Sctripta Technica, Heat Trans- Asian Research, 29(5), (2000), s.427-445.

Yamankaradeniz,R., ve Can, M., Yolcu otobüslerinde yaz klimasının incelenmesi ve hesabı, 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Bursa, (1998), s.250-260.

Kaynaklı, Ö., Alternatif Bir Otomobil Kliması, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı,Bursa, (2000), s.36-65.

Haytabay, S., Egzoz gazından yararlanılarak araçlar için absorpsiyonlu soğutma sistemi dizaynı, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, (1998) s.3-20.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Enver Yalçın, Arzu Kavaklı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.