Ulaşım Ağlarında Seyahat Üretimi Belirlenmesi İçin Model Yaklaşımı ve Seyahat Dağılımı

Fisun Üçer, Turgut Özdemir, Halim Ceylan, Ayşe Turabi

Öz


Zaman ve maliyetin sınırlı olmasından dolayı, trafik hacim değerleri karayolları üzerindeki her bağlantı yolu için daima gözlemlenemez. Bu bakımdan, ulaşım planlamasının yapılabilmesi için, önce Başlangıç-Varış (B-V) çiftlerini bağlayan karayolu bağlantıları üzerindeki trafik hacimlerinin gerçeği en iyi yansıtacak şekilde tahmin edilmesi gereklidir. Bunun için çalışmada B-V çiftlerinin giriş-çıkış kesimlerindeki yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) değerlerinden ve bölgenin farklı sosyo ekonomik karekterleri ile bölgede üretilen seyahat sayıları arasındaki ilişkiden yararlanılarak seyahat üretimi matrisi belirlenmiştir. Gelişen sosyo ekonomik faktörlere göre güncelleme kolaylığı olması ve büyük ölçekli ulaşım planlamalarında tercih edilmesi, uzun dönemli kullanımlar için uygun olması sebebiyle tercih edilen çift (üretim-çekim) kısıtlı çekim yöntemi için geliştirilen makro yazılım ile seyahat dağılımı yapılmıştır

Tam Metin:

PDF

Referanslar


.Ivan, J.N., ve Allaire, S.A., Regional and area –type modelling of peak spreading on Connecticut freeways, Journal of Transportation Engineering, 223-229, (2001).

.Sharma, S.C., Gulati, B.M., Rizak, S.N., Statewide traffic volume studies and precision of AADT estimates, Journal of Transportation Engineering, 430-439, (1996).

.Gur, Y., Estimating trip tables from traffic counts: Comparative evaluation of available techniques, TRB. Transportation Research Record, 944, 113-117, (1983).

.Han, A. ve Sullivan, E., Trip table synthesis for CBD Networks: Evaluation of the LINKOD model TRB. Transportation Research Record, 944, 106-112 (1983).

.Lam, W. ve H.Lo Estimation of origin-destination matrix from traffic counts: A comparison of entropy maximizing and information minimizing models, Transportation Planning and Technology, 16, 85-104, (1991).

.Xu, W. ve Y. Chang, Estimating an origin destination matrix with fuzzy weights, part II: case studies, Transportation Planning and Technology, 17:145-163, (1993).

.Taylor, M.A.P., Bonsall, P.W., ve Young, W., Understanding traffic systems: data, analysis and presentation, Aldershot, Ashgate Pub., (2000).

.Vitoşoğlu, Y., Bıçakçı, E. ve Güler, H., Türkiyede şehirler arası otomobil yolculuklarının çoklu regresyon ve bulanık mantık yöntemleriyle modellenmesi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, 385 October, (2006).

.Ortuzar, J. ve Willumsen, L.G., Modelling transport, John Willey ve Sons, London, England, (1990).

.Low, D.E., A new approach to transportation systems modeling, Traffic Quarterly, 26:391-404, (1972).

.Holm, Jensen,T., Nielsen, S.K., Christensen, A., Johnsen, B. ve Ronby, G.,

Calibrating traffic models on traffic census results only, Traffic Engineering and Control, April: 137-140, (1976).

.Harris, D. M., A GIS aproach to linking spatial patterns and trip generation/ trip distribution modelling, Florida Atlantic University, 20-26, (1995).

.Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik ve ulaşım bilgileri, TCK Yayınları (2004, 2005, 2006, 2007).

.Devlet Đstatistik Enstitüsü Veri Tabanı, (2000, 2007).

.Travel demand forecasting, Transportation Planning Handbook published by The Institute of Transportation Engineers, 112-114, (1992).

.Gülgeç, D., Seyahat dağılımı, Ulaşım Planlaması, 83-163, (1998).

.Haynes, Kingsley, E. ve Fotheringham, A. Steward, Gravity and spatial interaction models, Bevellery Hills, CA:Sage Publications, (1984).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fisun Üçer, Turgut Özdemir, Halim Ceylan, Ayşe Turabi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.