Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri

Okan Kon

Öz


Bu çalışma, termodinamikte Joule-Thomson etkisi olarak da bilinen kısılma olayı ve bu olay sonucu elde edilen Joule-Thomson katsayısı hakkında bilgi vermek, ideal ve gerçek gazların kısılma olayındaki durumlarını incelenmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, mühendislik bilimlerinden özellikle makine mühendisliğinde çok geniş alanlarda kullanılan, kısılma olayını karakterize eden Joule-Thomson katsayısı ve bu katsayının alacağı değerlerden elde edilen inversiyon eğrilerinin farklı gazlar için termodinamik özellikleri araştırılmıştır. Joule-Thomson katsayısı ile inversiyon eğrilerinin teorikte ve pratikte önemi hakkında bilgi verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Balsöz, A. M., Termodinamik, İstanbul Teknik Okulu Yayınları Sayı: 95, 234-236,

İstanbul, (1969).

Öztürk, A.; Kılıç, A.; Termodinamik Problemleri, 199-200, İstanbul, (1984).

Çengel, Y. A., Michael,A. B., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Türkçesi: Derbentli, T., Literatür Yayıncılık, 584-585, İstanbul, (1996).

Mertbaş, Ö. S., Termodinamik, Balıkesir Üniversitesi Yayınları No:004, 140-144, Balıkesir, (1997).

Kenneth, Jr. W., Thermodynamics, 512-515, (1989).

Doolittle, J. S., Thermodynamics for Engineers, Obert, E. F., 164-167, USA Pennsylvania, (1959).

Wisniak, J., “The Joule-Thomson Coefficient for Pure Gases and Their Mixtures”,

Chemical Educator, 4, 51-57, (1999).

Chacin, A., Va’zquez, J.M., Müller, E.A., “Molecular simulation of the Joule- Thomson inversion curve of carbon dioxide”, Fluid Phase Equlibria, 165, 147-155, (1999).

Kioupis, L.Đ., Arya, G., Maginn, E.J., “Pressure-enthalpy driven molecular dynamics for thermodynamic property calculation II: applications”, Fluid Phase Equilibria, 200, 93-110, (2002).

Colina, C.M., Olivera-Fuentes,C., “Prediction of the Joule-Thomson inversion curve of air from cubic equations of state”, Cryogenics, 38, 721-728, (1998).

Carroll, J.J., “Working with Fluids that Warm Upon Expansion”,Chemical Engineering, 108-114, (September 1999).

Schoen, M., “The Joule-Thomson effect in confined fluids”, Physica A, 270, 353- 379, (2000).

Colina, C. M., Turrens, L.F., Gubbins, K.E.,Olivera-Fuentes, C., Vega, L.F., “Predictions of the Joule-Thomson Inversion Curve for the n-Alkane Series and Carbon Dioxide from the soft-SAFT Equation of State”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 1069-1075, (2002).

Saygın, H., Şişman, A., “Joule-Thomson coefficients of quantum ideal-gases”,

Applied Energy, 70, 49-57, (2001).

Cebe, M., Fizikokimya,Cilt:1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 131-134, Bursa, (1992).

Yalçın, H., Aybak, S., Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Cilt 1, 96-99, Ankara, (1977).

Perry H. R.,Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Green,W. D., Chapter 3, 6- 24, 107-111, USA Kansas, (1984).

Klotz, I. M., M. Rosenberg, R., Chemical Thermodynamics Basic Theory and Methods, 102-106., (1991).

Jordan, R. C., Priester, G. B., Refrigeration and Air Conditioning, 396-400. [20] Çiğdemoğlu M., Teknik Termodinamiğe Giriş, 354-358, Ankara, (1976).

Berkem, A. R., Baykut, S., Fizikokimya, İstanbul Üniversitesi Yayınları Sayı 2735, 264-269, İstanbul, (1980).

Zemansky, M.W., Heat and Termodynamics, 335-341, Newyork, (1968).

Erdik, E., Isı ve Termodinamik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Genel:115, 150-153, Ankara, (1973).

Kon, O.,Termodinamik Kısılma ve Madde Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2004).

Hsieh, J. S., Engineering Thermodynamics, 584-587, (1993).

http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture%2015.pdf “Lecture 15. The van der Waals Gas (Ch. 5)” (Erişim Tarihi: 01.03.2006)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Okan Kon

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.