Madenciliğin Yerel Ekonomilere Katkısı ve Bazı Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Balıkesir Örneği

Abdülkerim PEKİN

Öz


Madencilik, insanoğlunun ilk uğraş alanıdır.  İnasanoğlunun kayaçları tanıması ve işlemesi, onun mineralleri ve madenleri de tanımasına ve işlemesinine giden yolu da açmıştır.  Madencilik sektörü, Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, refah düzeyinin artması ve istihdam için tartışılmazdır.  Bu çalışmada, 2004–2014 yılları için Balıkesir İli madenciliğinin tarım ve sanayi sektörleri ile karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır.  Balıkesir İli, jeolojik yapısı itibarı ile farklı maden yataklarına ve bazı madenlerde dünya ve Türkiye için zengin bir potansiyele sahiptir.  Ancak, Balıkesir maden ürünleri ihracat oranı 11 yıl süresince yaklaşık lineer olarak azalmış,  % 22.23’den % 6.08’e düşmüştür.  Türkiye maden ihracatı içerisinde Balıkesir’in yeri 2004 yılında % 2.73 seviyesinden 2014 yılına kadar sürekli düşme göstererek % 0.72 seviyesine inmiştir.  Ayrıca, aynı yıllar için Balıkesir maden ihracatı, Türkiye maden ihracatı artış oranının altında gerçekleşmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abdülkerim PEKİN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.