Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi

Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi

Öz


Günümüzde, çeşitli ürünlerin üretimi sırasında elde edilen atıkların değerlendirilmesi üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmada mermer tozu, uçucu kül, fosfoalçı ve cam tozu gibi endüstriyel atıkların asfalt beton kaplama karışımlarında % 7 - % 0 arasında değişen değerlerde filler malzeme olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Optimum bağlayıcı oranının belirlenmesi için % 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ve 6.5 oranlarında asfalt çimentosu kullanılarak Marshall stabilite numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere Marshall stabilite deneyi uygulanarak optimum bitüm yüzdesi belirlenmiştir. % 4.9 olarak bulunan optimum bitüm yüzdesi için % taş tozu - % endüstriyel atık filler değişen oranlarda kullanılarak hazırlanan numunelere Marshall stabilite deneyi uygulanmıştır. Endüstriyel atık filler kullanılan bitümlü karışımlarda Marshall stabilite ve akma değerlerinin değişimi araştırılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Şengöz, B., Topal, A., Bitümlü çatı örtüsü (shingle) atıklarının bitümlü sıcak karışımlarda değerlendirilmesi, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 169, (2002).

Tuncan, A., Çetin, A., Tuncan, M., Lastik atıkların asfalt betonu kaplamaların mekanik özelliklerine etkileri, 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 139, (1998).

Su, Nan, Chen, J. S., Engineering properties of asphalt concrete made with recycled glass, Department of Construction Engineering, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, 259, (2002).

Yılmaz, A., Bir elektrometalurji tesisinin atıklarının yol üstyapısında

kullanılabilirliğinin araştırılması, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 201, (2002).

Deniz, M.T., Sönmez, İ., Yıldırım, S. A., Eren, B. K., Kullanılmış otomobil lastiklerinin bitümlü sıcak karışım performansına etkisi, 6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, 349, (2005).

Turabi, A., Okucu, A., Değirmenci, N., Fosforik asit üretim atığı fosfojipsin stabilizasyon malzemesi olarak kullanım olanaklarının araştırılması, 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, 93, (2002).

Puzinauskas, V.P., Filler in asphalt mixtures, The Asphalt Institute, Research Report, Maryland, USA, (1983).

Ali, N., Chan, J.S., Simms, S., Bushman, R., Bergan, A.T., Mechanistic evaluation of fly ash asphalt concrete mixtures, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, (1996).

Güngör, M.M., Afşin Elbistan uçucu külünün esnek yol kaplamalarında filler olarak kullanımı üzerine bir araştırma, M.Sc. Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (1996).

Acar, S.O., Tapkın, S., Portland çimentosu kullanılarak hazırlanan Marshall numunelerinin özelliklerinin incelenmesi, 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 95, (1998).

Önal, A. ve Kahramangil, M., Bitümlü karışımlar laboratuar el kitabı, K.G.M Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, (1993).

Yollar Fenni Şartnamesi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı KGM, Yayın No:170/2, Ankara, (2000).

.Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı Raporu, (1996).

http:/www.tupras.com.tr, (2005).

Şayakçı Mermer San. Tic. A.Ş., (2005).

Aruntaş, H., Y., Uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanım potansiyeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt 21, No 1, 193-203, (2006).

Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F., Yeğinobalı, A., Türkiye’ deki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Ankara, (2003).

SEAŞ Genel Müdürlüğü, Soma B Termik Santrali, (2005).

Işıldak, Ö., Fosfoalçı içeren portland çimentosunun hidrasyonu üzerine bazı piriz hızlandırıcı kimyasal katkıların etkileri, M.Sc. Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, (1993).

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. Araştırma Merkezi Cam Teknoloji Grubu Raporu, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fatma Nur Üstünkol, Ayşe Turabi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.