Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi

Muzaffer Kadıoğlu, Emine Uçmuş, Demet Gönen

Öz


Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının minimize edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Hata maliyet getirir, bu nedenle, mevcut veya olası hataların nedenlerine inilerek oluşmalarının önlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, bir ürünün tasarımından kaynaklanabilecek hataların, üretime başlamadan belirlenmesi amacıyla Tasarım FMEA çalışması yapılmış ve çalışmanın değerlendirilmesi verilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Stamatis, D.H., “Failure Mode and Effect Analysis FMEA from Theory to Execution”, Quality Press, Milwuakee (1995)

Chin. K.-S., ve diğerleri, “Failure mode and effects analysis using a group-based evidential reasoning approach”, Computers & Operations Research, 36, p:1768–1779 (2009)

Potential Failure Mode And Effects Analysis In Design (Design FMEA) And Potential Failure Mode And Effects Analysis In Manufacturing And Assembly Processes (Process FMEA) Reference Manual-SAE J1739 JUL94 SAE Recommended Practice

Musubeyli, N., “Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliği için Bir Model ve Uygulaması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3, Sayfa:17-26 (2002).

Potential Failure Mode And Effects Analysis (FMEA) Reference Manual, Third Edition, April (2001), DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation

Gönen, D., “Hata Türleri ve Etkileri Analizi ve Bir Uygulama Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir (2004).

Narayanagounder S., and Gurusami K.,“A New Approach for Prioritization of Failure Modes in Design FMEA using ANOVA”, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 37, (2009)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Muzaffer Kadıoğlu, Emine Uçmuş, Demet Gönen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.