Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı

Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış

Öz


Bu çalışmada araştırmanın yapıldığı kentsel dokuya yabancı bir grup öğrencinin tanımlanmış bir alanın Lynch’in (1960) ortaya koyduğu temel kentsel imge çeşitlerinden faydalanarak taslak haritasını çizmeleri istenmiştir. Çalışma kapsamında öğrencilerin görsel belleklerinde öncelikli olarak hangi imaj öğelerini kullandıkları ve bu alanı hangi çizim stillerinden faydalanarak zihinlerinde kurguladıkları incelenmiştir. Araştırma bulguları taslak haritaların ağırlıklı olarak ardışık tarzda çizildiklerini, bireylerin en çok referans noktaları ve yolları öncelikli olarak vurguladıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca çevresel algının zaman ve dokuyla kurulan ilişkiden ortaya çıkan deneyimle gelişip farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Lynch, K., The image of the city, Cambridge: MIT Press. (1960).

Pearce, P. L., Mental souvenirs: a study of tourists and their city maps, Australian Journal of Psychology. 29, 203-10. (1977).

Pocock, D.C.D., Some Characteristics of Mental Maps: An Empirical Study, Transactions of Institute of British Geographers, 1(4), 493-512. (1976).

Spencer, C., Weetman, M., The Microgenesis of Cognitive Maps: A

LongitudinalStudy of New Residents of an Urban Area. Transactions of Institute of British Geographers New Series, 6(3), 375-384. (1981).

Gulliver, F.P., Orientation of Maps, Journal of Geography, 7, 55–58. (1908).

Trowbridge, C., On Fundamental Methods of Orientation and Imaginary Maps, Science 38, 888–97. (1913).

Tolman, E.C., Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review 55(4), 189-208. .(1948).

Lloyd, R., Spatial Cognition: Geographic Environments, Dordrecht: Kluwer Academic. (1997).

Gifford, R., Environmental Psychology: Principles and Practice,

Massachusetts: Allyn and Bacon. (1987).

Downs, R. M. ve Stea, D. Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products, in R. M. Downs & D. Stea,Eds., Image and Environment. pp. 8-26, Chicago: IL:Aldine. (1973).

Peake, S.,ve Moore, T., Analysis of distortions in a mental map using GPS and GIS. The 16th Annual Colloquium of the Spatial Information Research Centre. (2004).

Evans, G. W., Environmental cognition, Psychological Bulletin, 88, 259- 287. (1980).

Appleyard, D., Styles and methods of structuring a city, Environment and Behavior. 2, 100-17. (1970).

Lloyd, R., Self-Organized Cognitive Maps, Professional Geographers, 52(3), 517-531. (2000).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.