Perde-çerçeveli betonarme yapılarda A2 türü düzensizliğin kesit tesirlerine etkisi

Mehmet Terzi, Hasan Elçi

Öz


Bir yapının teknik açıdan başarılı bir yapı olabilmesi, bu yapıya ait tasarımın yapıya uygun olmasına bağlıdır.Döşeme süreksizliği içeren yapılarda boşluk oranının büyüklüğü kadar taşıyıcı sistem seçiminin, döşeme boşluğunun kat planındaki yerinin ve kat planına yerleştirilme şeklinin de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca döşemelerin rijit diyafram olarak çalıştığının kabul edildiği ve edilmediği durumlar arasında farklar ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada, Deprem Yönetmeliği esaslarına göre düzenli perde-çerçeveli bir yapıdaki döşeme boşluk oranlarının değişimine göre; Eşdeğer Deprem Yükü ve Modların Birleştirilmesi Yöntemine göre SAP2000 Yapı Analizi Paket Programı ile sayısal çözümler yapılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Celep, Z. ve N. Kumbasar, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sema Matbaacılık, İstanbul, (2004).

. Atımtay, E., Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı Temel Kavramlar ve Hesap Yöntemleri, ODTÜ, Cilt I-II, 746 s, METU Press, Ankara, (2000).

. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, (2007).

. TS 500, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2000).

. Ju, S., Lin, M., Comparison of Building Analysis Aassuming Rigid or Flexible Floors, Eric M.Lui, Journal of Structures Engineering, January, 25, (1999).

. Doudoumis, N. ve Athanatopoulou, A., Modelling the Floor Diaphragm Aaction of Multi-Story Building With 2-D Finite Element Models”, “Seismic Design Practice Into the Next Century Research and Application, Booth, E., Editor, A.A Balkema, Rotterdam, 115., (1998).

. Karadoğan, F., and A. Rutenberg, Irregular Structures, Asymetric and Irregular Structures, İ.T.Ü. Yayınevi, İstanbul, (1999).

. Özmen, G., Orakdöğen, E., ve K., Darılmaz, Örneklerle SAP 2000 ,172 s., Birsen Yayınevi, İstanbul, (2000).

. Aşıkkutlu, M., Betonarme Yapılarda A2 Türü Düzensizliklerin Kesit Tesirlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2003).

. Gür,Y., Planda Düzensiz Yapıların Deprem Davranışının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1998).

. International Building Code, Structural Engineers Association of California, USA, (2000).

Atabey, M., Planda düzensiz yapılarda kat döşemelerinin deprem etkileri altındaki davranışı,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1999).

. Yulu, T., Yeni Deprem Yönetmeliğinde (TDY98) A2 Ve A3 Düzensizliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2003).

. Güllü, E., Yapıların Deprem Yönetmeliğine Göre Hesabında Perde Yerleşiminin Etkisi ve A2 Düzensizlik Durumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2004).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Mehmet Terzi, Hasan Elçi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.