Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir bitkileri

Ekrem Akçiçek, Mecit Vural

Öz


Kumalar Dağı’nda 1996-2001 yılları arasında yapılan floristik çalışma sonunda 898 tür ve tür altı seviyede takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan 123 tanesi endemiktir. Bu endemik bitkilerden 13 tanesi araştırma alanı ve yakın çevresine özgü bitkilerdir. Campanula pamphylica (Contandr., Quezel & Pamukç.) E. Akçiçek & Vural subsp. afyonica E. Akçiçek & Vural sadece tip lokalitesinden bilinen endemik bir taksondur.

Kumalar Dağı’nda endemik olmayan nadir bitkiler de bulunmaktadır. Ribes multiflorum Kit. ex Roem. & Schult. ve Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf türleri nadir bitkilere örnek olarak verilebilir.

Her türün doğal ortamı içindeki tehdit dereceleri arazi gözlemlerine dayanarak belirlenmiştir. Tehlike altındaki türleri tehdit eden faktörler açıklanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı”, Ankara, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van 100.Yıl Üniversitesi, (2000)

Erik, S. ve Tarıkahya, B. “Türkiye Florası Üzerine”, Kebikeç, 17, (2004)

IUCN. “Red List Categories”: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survial Commission. IUCN, Gland Switzerland and Cambridge, UK., (2001)

Davis, P.H. and Cullen, J. “The Identification of Flowering Plant Families”, (Edinburgh and London, (1965)

Davis, P.H. “ Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press, Vol. 1-9, (1965-1985)

Davis, P.H., Mill., R.R. and Tan, K. (eds.) “Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement)”, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press, Vol. 10, (1988)

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (eds.) “Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement)”, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press, Vol. 11, (2000)

Kargıoğlu, M. “Afyonkarahisar Çevresi Flora ve Vejetasyonu”, Afyon Kütüğü, Cilt 1, (2005)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ekrem Akçiçek, Mecit Vural

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.