Pirinanın farklı pleurotus türlerinin yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması

Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış

Öz


Bu çalışmada tarımsal bir artık madde olan pirinanın Pleurotus spp. üretiminde kullanım olanağı olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla beş farklı Pleurotus türüne (P. ostreatus, P. sajor-caju, P. djamor, P. eryngii ve P. citrinopileatus) ait miseller farklı oranlarda pirina, buğday samanı, buğday kepeği ve kavak talaşı içeren dört, pirina içermeyen bir ve sadece pirina içeren bir grup olmak üzere altı farklı substrata aşılanarak uygun inkübasyon koşullarında misellerin substrat içerisindeki ilerleme hızları düzenli olarak ölçülmüştür.  30 günlük inkübasyon süresi sonunda beş farklı Pleurotus türüne ait misellerin % 25 oranında pirina içeren substrat grubundaki misel gelişim hızları diğer kompost gruplarından yüksek bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baysal, E., Yalınkılıç, M.K, Peker, H. “Atık kağıtların çeşitli bitkisel ve odunsu atık/artık substratlarla Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Kummer kültivasyonunda değerlendirilmesi” Ekoloji, 12(49), 12 – 16, (2003).

Zadrazil, F. “Biology and Cultivation of Edible Mushroom”, Academic Press. Inc, New York, 840 p. (1978).

Baysal, E., Yalınkılıç, M.K. “Lignoselülüzik atık materyal üzerinde Pleurotus florida

Jacq. ex Fr. Kumm. kültürü” Ekoloji, 11(45), 6 – 8, (2002).

Baysal, E., Peker, H., Yalınkılıç, M.K., Temiz, A. “Cultivation of oyster mushroom on waste paper with some added supplementary materials” Bioresource Technology, 89, 95

– 97, (2003).

Shashirekha, M.N., Rajarathnam, S., Bano, Z. “Effects of suplementing rice straw growth substrate with cotton seeds on the analytical characteristics of the mushroom, Pleurotus florida (Block & Tsao)” Food Chemistry, 92, 255 – 259, (2005).

Kalmış, E., Sargın, S. “Cultivation of two Pleurotus species on wheat straw substrates containing olive mill waste water”, International Biodeterioration & Biodegradation, 53, 43 – 47, (2004).

Zhang, C.K, Gong, F., Li, D.S. “A note on the utilisation of spent mushroom composts in animal feeds”, Bioresource Technology, 52, 89 – 91, (1995).

http://www.zae.gov.tr/zeytinyagi/7.asp (10.07.2006)

www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/25606.pdf (10.07.2006)

Zervakis, G., Philippoussis, A., Ioannidou, S., Diamantopoulou, P. “Mycelium Growth Kinetics and Optimal Temperature Conditions for the Cultivation of Edible Mushroom Species on Lignocellulosic Substrates”, Folia Microbiologica, 46, 231-234, (2001).

Zervakis, G., Yiatras, P., Balis, C. “Edible mushrooms from olive oil mill wastes”,

International Biodeterioration & Biodegradation, 38, 237–243, (1996).

Salmones, D., Mata, G., Waliszewski, K.N. “Comparative culturing of Pleurotus spp.on coffee pulp and wheat straw:biomass production and substrate biodegradation” Bioresource Technology, 96, 537 – 544, (2005).

Yıldız, A., Demir, R. “Bazı Bitkisel Materyallerin Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kum. var. salignus (Pers. ex. Fr.) Konr. et Maubl.’un Gelişmesi ve Ürün Verimi Üzerine Etkileri” Turkish Journal of Botany, 22, 67 – 73, (1998).

Bonatti, M., Karnopp, P., Soares H.M., Furlan, S.A. “Evaluation of Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajor-caju nutritional characteristics when cultivated in different lignocellulosic wastes” Food Chemistry, 88, 425 – 428, (2004).

Rivas, C.S., Rosado, A.G., Polonia, I., Blanch, G.J., Marin, F.R., Wichers, H.J. “Microbiological effects of olive mill waste addition to substrates for Pleurotus pulmonarius cultivation” International Biodeterioration & Biodegradation, 57, 37- 44, (2006).

Estrada, A.E.R., Royse, D.J. “Yield, size and bacterial blotch resistance of Pleurotus eryngii grown on cottonseed hulls/oak sawdust supplemented with manganese, copper and whole ground soybean” Bioresource Technology, (2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fatih Kalyoncu, Erbil Kalmış

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.