Agrı-fos 400 uygulamasının domates (lycopersicon esculentum mill.) bitkisinde stomalar üzerine etkisi

İlkay Öztürk Çalı

Öz


Bu çalışmada; sera koşullarında yetiştirilen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisine, Agri-Fos 400 [Fosforoz asidi (Mono ve di-potasyum phosphanate)] fungisiti uygulanmış ve bu fungisitin domates bitkisinin stomaları üzerine olası etkileri incelenmiştir. Fungisit uygulaması, etikette önerilen (400 mL/ 100 L) dozda yapılmıştır. Uygulama grubunun yaprağın alt yüzündeki stoma indeksi değeri kontrole göre azalırken, anormal stoma sayıları ile kapalı stoma sayıları ise artmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Öztürk, İ. “Bazı Fungisit Uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Bitkisinde Oluşturabileceği Morfolojik, Anatomik, Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi ve Verim Üzerine Etkileri”, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir (2004).

Durmuşoğlu, E. ve Çelik, C., “Türkiye’de Pestisit Kalıntıları Üzerindeki Araştırmalar”

Türk Entomoloji Dergisi, 25(1): 65-80, (2001).

Özörgücü, B., Tort, N., Türkan, İ. ve Demiray, H., “Antrakol'ün Tütün Üzerindeki Etkileri”, X.Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt 2: 43-53, (1990).

Özörgücü, B., Tort, N. ve Gönüz, A., “Antrakol'ün Tütünde Stomalar Üzerine Etkileri”, Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 10. Toplantısı (1991).

Pemadasa, M.A. and Jeyaseelan, K., “Some Effects of Three Herbicidal Auxins on Stomatal Movements” New Phytologist, 77: 569-573 (1976).

Treshow, M., “Environment and Plant Response” New York: Mc Graw-Hill Book Company, p: 380-381 (1970).

Prakash, J., Barber, S., and Pahwa, S.K., “Effect of Some Herbicides on the Epidermis of

Vicia sativa (L.) Weed research, 18: 379-380 (1978).

Karavaş, B. “Fungisit, Bitki Aktivatörü ve Bitki Stimulantının Biber Bitkisinin (Capsicum annuum L.) Anatomik ve Morfolojik Yapısı Üzerine Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir (2002).

Meidner, H. and Mansfield, T.A. “Physiology of Stomata, Mc Graw-Hill”, Newyork,

U.S.A. (1968)

Tukey, J. W. “Some Selected Quick and Easy Methods of Statistical Analysis” Trans of New York Acad Sci, p: 88-97 (1954).

Özideş, A. “2-4 D (Diklorofenoksiasetikasit) Herbisit Uygulamalarının Helianthus annuus L. CV. Vniimik (Ayçiçeği) ve Vicia faba L. cv. Eresen (Bakla) Bitkilerinde Neden Olduğu Bazı Anatomik ve Fizyolojik Değişiklikler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir (1998).

Öztürk, İ. “Equation Pro (Fungisit) Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkilerinde Stomalar Üzerine Etkisi” A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 195-202 (2006).

Asare-Boamah, N.K., Hofstra, G., Fletcher, R.A. and Dumbroff E.B. “Triadimefon Protects Bean Plants From Water Stress Through its Effects on ABA” Plant Cell Physiology, 27: 383-390 (1986).

Elizabeth Taylor, F., Cobb, A.H. and Davies, L.G. “The Effect of Bentazone on Stomatal Behaviour in Chenopodium album L.” New Phyto., 85: 369-376 (1980).

Cireli, B. ve Önür, M.A. “Stomp 330 E (Herbisit) Uygulamasının Vicia faba Yaprak Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi” Doğa Bilim Dergisi: Temel Bilimler, 7: 297-307.

Turunen, M. and Huttunen, S. “Effect of simulated acid rain on the epicuticular wax of scots pine needles under northerly conditions” Can. J. Bot., 69: 412-419 (1991).

Salgare, S.A. and Acharekar, C. “Effect of Industrial Air Pollution (from chembur, India) on the Micromorphology of Some Wild Plants” II. Adv. Plant. Sci. 3: 1-7 (1990).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 İlkay Öztürk Çalı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.