Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler

Şerife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi

Öz


Gelingüllü Baraj Gölü’nde Haziran 1995-Aralık 1996 ve Ekim 1998-Ekim 1999 arasında iki farklı dönemde gerçekleştirilen bu çalışmada ortamın doğal balık türlerinden tatlısu  kefalinin  büyüme özellikleri incelenmiş ve elde edilen  sonuçlar, rezervuar ontogenisi süreci göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. Yaş dağılımı bu iki dönemde sırasıyla I-V ve I-IV arasındadır. Örneklerin çatal boy ve ağırlık değerleri birinci dönemde sırasıyla 12,2-30,6 cm ve 33-421 g arasında değişmekte iken; ikinci dönemde bu değerler 11,9-31,2 cm ve 32-600 g arasında bulunmuştur. Kondisyon faktörü değerleri 0,85-1,98 ve 0,68-1,98 arasında hesaplanmıştır. Akarsu özelliklerinin yerini göl özelliklerine bıraktığı ikinci çalışma döneminde, büyüme parametrelerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ackerman, W.C., White G.F. and Wothington E.B., “Man-Made Lakes: Their problems ve Environmental Effects”, Washington D.C. Geophys. Monogr. Ser., vol.17, AGU, 40 p., (1973).

Holcik, J., “The Freshwater fishes of Europe”, Weisbaden. Aula-Verlag, p:83- 87, (1989).

Fernando, C.H. and Holcik, J., “Fish in Reservoirs” Int. Revue ges Hydrobiol., 76 (2): 149-167, (1991).

Turan, D., Kottelat, M., Ekmekçi, F.G. and Imamoğlu, H.O., “A review of Capoeta tinca, with description of two new species from Turkey (Teleostei: Cyprinidae)” Revue Suisse de Zoologie, Vol. 113 (2): 421-436, (2006).

Lagler, K.F., “Freshwater Fishery Biology”, Iowa. W.M.C. Brown Comp., p: 131- 159, (1966).

Bagliniere, J.L. et Le Louarn H., “Caracteristiques Scalimetriques des Principales Especes de Poissons D’eau Douce de France” Bull. Fr. Peche Piscic., 306 : 1-39. (1987).

Philippart, J. Cl., “Age et Croissance du Chevaine Leuciscus cephalus (L.) dans l’ourthe et la Berwine” Extrait des Annales de la Societe Royale zoologique de Belgique, Tome 102, Fasc. 1-2 : 47-82, (1972).

Steinmetz, B. and Müller, R., “An Atlas of Fish Scales, non-salmonid species found in European fresh waters”, Cardigan. Samara Publishing, 51 p., (1991).

Hellawell, J.M. “The Autecology of Chub, Squalius cephalus (L.), of River Lugg ve Afon Llynfi”, Freshwater Biology, 1: 29-60, (1971).

Chugunova, N.I., “Age and Growth Studies in Fish (Translated from Russian)”, Washington. Washington Israel Program for Scientific Ltd., 130 p., (1963).

Ricker, W. E., “Methods for Assesment of Fish Production in Freshwaters”, Birkenhead. Willmer Brothers Ltd., p: 98-130, (1971).

Apaydın, A., Kutsal, A. ve Atakan, C., “Uygulamalı İstatistik”, Ankara. Kültür Kitap ve Yayın Evi, (1997).

Owen, O. S. and Chirias, D. D., “natural Resource Conservation, Management for a Sustainable Future”, Prentice Hall, New Jersey, pp: 248 (1995).

Nikolsky, G.V., “Theory of Fish Population Dynamics”, Koenigstein. Otto Koeltz Science Publishers, p: 68-88, (1980).

Nikolsky, G.V., “The ecology of Fishes” (Translated by L. Birkett). London.

Academic Press, p: 187-225, (1963).

Ekmekçi, F.G. ve Kırankaya, Ş.G., “Baraj Gölü Ontogenisi Sırasında Balık Büyümesindeki Değişimin Belirlenmesi Açısından Bir Örnek: Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan Populasyonu” Turk. J. Vet.Anim Sci. 28 (6): 1129- 1135, (2004).

Clapham, A.R., “Upper Teasdale: The area and its natural history”, Glasgow.

William Collins Sons Co Ltd., p: 179-190, (1978).

Ekmekçi, F.G., “Sarıyar Baraj Gölü’nde Yaşayan Tatlısu Kefali’nin (Leuiscuss cephalus Linnaeus, 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri” Turkish Journal of Zoology, 20, (ek sayı): 95-100, (1996).

Yerli, S.V., Çalışkan, M. ve Canbolat, A.F., “Çıldır Gölü (Ardahan)’deki Leuciscus cephalus’un Büyüme Ölçütleri Üzerine İncelemeler”, Turkish Journal of Zoology, 23 (Ek sayı 1): 271-278, (1999).

Balık, S., Sarı, H. M., Ustaoğlu, M. R., İlhan, A., “Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri” E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21, (3-4): 257-262, (2004).

Koç, H. T., Erdoğan, Z., Tinkci, M., Treer, T. “Age, growth and reproductive characteristics of chub, Leuciscus cephalus (L., 1758) in İkizcetepeler Dam Lake (Balikesir), Turkey” Journal of Applied Ichthyology, 19-24, (2004).

Altındağ, A. “Akşehir Gölü’ndeki (Konya) tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Bazı Populasyon Özellikleri, Büyüme ve Kondisyonu” Turkish Journal of Zoology, 20, (ek sayı):53-65, (1996).

Cengizler, İ., “Almus (Tokat) Baraj Gölü’ndeki Ekonomik Öneme Sahip Dört Cyprinid Türünün (Barbus plebejus, Capoeta capoeta, Capoeta tinca, Leuciscus cephalus) Büyüme Performansları Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış DoktoraTezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (1991).

Kara, C. ve Solak, K. “Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş)’nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)’nin Büyüme Özellkleri” KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2): 1-8, (2004).

Geldiay, R. ve Balık, S., “Türkiye Tatlısu Balıkları”, İzmir. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, E.Ü. Basımevi, Bornova, 182-184, (1999).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Şerife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.