Beton boyut etkisi ve kırılma parametrelerinin tespiti

Varol Koç

Öz


Normal dayanımlı betondan hazırlanan çift konsol elemanlara, konsol eksenlerine paralel basınç yüklemesi uygulanmıştır. Yüklemeler iki farklı mesnetlenme durumunda uygulanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Numune kalınlıkları sabit olup t=30 mm’ dir. Diğer boyutlar büyük numuneden küçük numuneye doğru 4:2:1 benzerlik oranlarına sahiptir. Her numunede 2 yatay ve 1 düşey yerdeğiştirme ölçülmüş, konsol uçlarında ölçülen yatay yerdeğiştirmelerin toplanmasıyla açılma yerdeğiştirmesi bulunmuştur. Her numuneye ait yük- açılma yerdeğiştirmesi eğrilerinin altında kalan alanlardan yararlanarak enerji yutma kapasiteleri tespit edilmiştir. Deney sonuçları boyut etkisi eğrileri şeklinde düzenlenmiş ve boyut etkisi parametreleri elde edilmiştir. Deneylerin Ansys 5.4 sonlu elemanlar programıyla benzeşimi yapılmış, yine bu program yardımıyla elemanların kırılma toklukları bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bazant, Z. P., and Planas, J. “Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials”, CRC Press, Boca Raton, Fla. (1998).

Bazant, Z.P., and Şener, S., “Size effect in torsional failure of concrete beam”, J. Struct. Eng. Proc. ASCE, 113: 2125-2136 (1987).

Bazant, Z.P., and Kazemi, M.T., “Size effect on diagonal shear failure of concrete beams without stirrups”, ACI Structural Journal, 8 (3): 268-276

(1991).

Şener, S., “Size effect tests of high strength concrete” Journal of Materials in Civil Eng, ASCE, Vol.9, No.1: 46-48 (1997).

Barr, B. I. G., Abusiaf, H. F., and Şener, S. “Size effect and fracture energy studies using compact compression specimens.” RILEM&Mater. Struct., 31, 36- 41(1998).

Labuz J. F., Cattaneo S., and Chen H., “Acoustic emission at failure in quasi- brittle materials”, Construction and Building Materials, 15, 225-233 (2001).

Bazant Z.P., Asce F., Guo Z., “Size effect on strength of floating sea ıce under vertical line load”, Journal of engineering mechanics, 254-263 (2002).

Koç, V., ve Şener, S., “Lifli Beton Çift Konsolun Basınç Göçmesinde Boyut Etkisi,”Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı II, TÜBİTAK, Konya, 169- 172 (2003).

Koç V., ve Şener S., “Hafif ve normal betondan yapılmış çift konsol numunelerin basınç göçmesinde boyut etkisi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, 137-141, İstanbul (2003).

Koç V., ve Şener S., “Eksenel doğrultuda basınç yüklü çift konsollarda boyut etkisi”, Advances in Civil Engineering, 6th International Conference, Boğaziçi Ünv., İstanbul, 531-540 (2004).

TS500, “ Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları ”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 12, (2000).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Varol Koç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.