Meslek yüksek okulu öğrencilerinin teknolojinin bilimsel ilkeleri dersine yönelik geliştirdiği tutumlar

Özgür Anıl, Hüseyin Küçüközer

Öz


Bu araştırmada; Kara  Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrencilerin, “Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Dersi”ne ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi (2002) kapsamında amaçları, konu kapsamı ve uygulama şekli (3 saat teori, 1 saat uygulama) belirlenen Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Dersi meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde 1nci sınıfta verilmektedir. Dersin ana amacı, eğitim ile teknolojiyi bir araya getirmek ve bilimsel gelişmelerden hareketle bireylerin yaşantılarını yeniden yapılandırmalarına yardımcı olmaktır. Bu dersin müfredatının incelendiği ve öğrencilerin derse ilişkin tutumlarının değerlendirildiği araştırma sayısı oldukça azdır. Bu çalışma ile alandaki bu eksikliğin giderilmesi düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, M. “İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Öğretimi ve Belli Başlı Sorunları”. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara: M.E.B. Yayınevi (2001).

Ayas, A. Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149–155, (1995).

Ünal, S. Lise 1 ve 3 Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (2003).

Çavdar, K. ve Şengirgin, M. Meslek Yüksek Okulu Programları İçin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım (2004).

Balcı,S. (20 Şubat 2004). MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi., http://www.cmyo.ankara.edu.tr/proje/arsiv/ (07 Kasım 2005).

Ünal, S., Çoştu, B., Karataş, F.Ö. “Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24), 183-202, (2004).

Eryılmaz A. ve Tunçer, E. “Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara (2002).

Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. "Lise Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılma Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma”. Milli Eğitim Dergisi, 159, (2003).

Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayınevi (2001).

Yıldırım, A., Şimşek, H. “Nitel Araştırma Yöntemleri”. Ankara: Seçkin Yayıncılık (2004).

Kurt, Ş. ve Akdeniz, A.R. Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, 16-18 Eylül, Ankara (2002).

Hand, B. ve Treagust, D.F. Student Achievement and Science Curriculum Development Using A Constructivist Framework. School Science and Mathematics, 91 (4), 172-176, (1991).

Demircioğlu, H., Akdeniz, A.R. ve Demircioğlu, G. Kavram Yanılgılarının Çalışma Yapraklarıyla Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163, 121-131, (2004).

Henden, R. ve Tunç, A. "Mesleki Teknik Öğretimde Sınavsız Geçiş Uygulamaları”. Milli Eğitim Dergisi, 165, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özgür Anıl, Hüseyin Küçüközer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.