Akışkan olarak hava ve argon kullanılan vorteks tüpünde enerji ve ekserji analizi

Volkan Kırmacı

Öz


Bu çalışmada, hacimsel debileri ayarlamak için bir kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası bulunmayan vorteks tüpü kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, sıcak akışkan çıkış tarafındaki kontrol vanası tam açık konumda bırakılmıştır. Yapılmış olan deneysel çalışmada, basınçlı akışkan olarak Hava ile hava içinde argon kullanılmıştır. Hava ve Argon (Ar) vorteks tüpüne giriş basınçları 2.0 bar’dan 7.0 bara kadar 0.5 bar aralıklarla değişik basınçlarda uygulanmıştır. Bu çalışmada, vorteks tüplerde oluşan enerji ayrışma olayı iki farklı akışkan için deneysel olarak incelenmiştir ve performansı termodinamik açıdan incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca yapılan ekserji analizi ile sistemdeki kayıp iş ve verim hesaplanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yılmaz M., Çomaklı Ö., Kaya M., Karslı S., ‘‘Vorteks Tüpler: 1-Teknolojik Gelişim’’, Mühendis ve Makine, 47, 554, s.42-51, (2006).

Özkul N., “Uygulamalı Soğutma Tekniği”, 5. Baskı, Makine Mühendisleri Odası Yayın No:115, Ankara, s.709 (1999).

Althouse A.D., Turnquist C.H., Bracciano A.F., “Modern Refrigeration and Air Conditioning”, The Goodheart-Willcox Company Inc., South Holland, s.633, (1979).

Balmer R., ‘‘Pressure Driven Ranque-Hilsch Temperature Seperation in Liquids’’, Journal of Fluids Engineering-Trans. of Asme, 110, 2, pp.161-164. (1988).

Özgür A.E., Selbaş R., Üçgül İ., ‘‘Vorteks Tüpler İle Soğutma Uygulamaları’’, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, s.387-397, (2002).

Özgür A. E., “Vorteks Tüplerin Çalışma Kriterlerine Etki Eden Faktörlerin ve Endüstrideki Kullanım Alanlarının Tespiti”, Yüksek Lisans Tezi, Isparta Üniversitesi Fen Bil. Enst.,Isparta, s.70, (2001).

Usta H., Kırmacı V. ‘‘Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Hava Oksijen Karbondioksit Ve Azot Kullanılarak Isıtma–Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi’’, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 8, 2, (2006).

Fröhlıngsdorf W., Unger H., “Numerical Investigations of Compressible Flow and the Eneryg Seperation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube. int”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 42, pp.415-422, (1999).

Coccerill T., “Thermodynamics and Fluid Mechanics of a Ranque Hilsch Vortex Tube” MSc Thesis, University of Cambridge (1998).

Usta H., Kırmacı V., Dincer K., ‘‘Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava, Oksijen Ve Karbondioksitin Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi” Teknoloji, 8, 4, s.311-319, (2005).

Hajdık B., Lorey M., Steınle J., Thomas K., “Vortex Tube can Increase Liquid Hydrocarbon Recovery at Plant Inlet” Oil-Journal, pp.76-83, (1997).

Dincer K., Uysal B.Z., Başkaya Ş., Sivrioğlu M., Üçgül İ., “Vorteks Tüplerde Enerji ve Ekserji Analizi”, ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon (2005).

Çengel Y., Boles M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, Literatür Yayıncılık Ltd., İstanbul, s.780, (1996).

Usta H., Dincer K., Kırmacı V., Variyenli H.İ., ‘‘Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi”, C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 24, 2, s.28-39, (2003).

Dincer K., Uysal B.Z., Başkaya Ş., Sivrioğlu M., Üçgül İ., “Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Performansının İncelenmesi”, 4. Internation Advanced Technologies Symposium, Konya (2005).

Stephan K., Lin S., Durst M., Huang F., Seher D., “An Investigation of Energy Separation In A Vortex Tube”, Journal of Heat Mass Transfer, 26, (3), s. 344- 348, (1983).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Volkan Kırmacı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.