Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Ayşe Turabi, Arzu Okucu

Öz


Yol çalışmalarında kullanılan agregaların belirlenen teknik şartnamelere uymaları gerekmektedir. Uygun fiziksel ve  kimyasal özelliklere  sahip olan agregalar yolun hizmet ömrünü arttırır. Çalışmada, Balıkesir ili yol çalışmalarının temel tabakalarında kullanılan üç farklı agreganın özellikleri incelenmiştir. Bu malzemelerin Yollar Fenni Şartnamesinde belirtilen temel tabakasına uygunluğu araştırılmıştır. Agregalar, Balıkesir-Bigadiç yolunda, Balıkesir Hava Limanı Yangın Kıtası Park Alanı Dolgusunda, Balıkesir Üniversitesi Kampus içi ulaşım yollarında kullanılmıştır. Agregaların özelliklerinin belirlenebilmesi için laboratuarda, elek analizi, standart proktor, likit limit, plastik limit ve aşınma deneyleri, arazide doğal birim hacim ağırlık deneyi ve sıkışma kontrolü yapılmıştır. Alınan deney sonuçlarına göre Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların, Yollar Fenni Şartnamesinde aranılan özelliklere sahip olduğu görülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tunç, A., “Yol Malzemeleri (Agrega, Asfalt, Bitümlü Karışımlar, Beton, Zemin) ve Uygulamaları (Kaplamalar ve Zemin Islahı – Dizayn ve Yapım Metotları)”, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul (2001).

Umar, F., Ağar, E., “Yol Üstyapısı”, İTÜ, İstanbul (1991).

Tunç, A., “Esnek Kaplama Malzemeleri El Kitabı”, Asil Yayın Dağıtım, Ankara (2004).

“Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Semineri” , İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara (2002).

Yollar Fenni Şartnamesi (Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü Tünel ve Üst Yapı İşleri), Karayolları Genel Müdürlüğü, Yayın No:170/2 (2000).

Köseoğlu, S., “Temeller I” Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul (1987).

Önal, A., Kahramangil, M.,”Bitümlü Karışımlar Laboratuarı El Kitabı”, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara (1993).

Aytekin, M.,” Deneysel Zemin Mekaniği, Teknik Yayınevi”, Ankara, (2004) [9] Özaydın, K.” Zemin Mekaniği”, Birsen Yayınevi, İstanbul, (2005).

Uzuner, B., A., “Zemin Mekaniği”, Teknik Yayınevi, Ankara (1998).

Karaşahin, M., Ağar, E., “ Sathi Kaplamalar Üzerine Bir Değerlendirme”, 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildirileri, 131- 140, Ankara (2004).

TS1900-1,“İnşaat Mühendisliğinde Zemin Labaratuar Deneyleri”, Bölüm1: Fiziksel Özelliklerin Tayini (2006).

TS 3694, Beton Agregalarında Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini Metodu (1981).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ayşe Turabi, Arzu Okucu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.