Kurşun ve civa ağır metal iyonlarının albino farelerde canlı ağırlık ve serum alkalen fosfataz düzeyi üzerine etkisi

Emine Yalçın, Meltem Maraş, Kültigin Çavuşoğlu

Öz


Bu çalışmada 70 adet albino fare materyal olarak kullanıldı. Kontrol, deneme 1 ve deneme 2 olmak üzere fareler 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubu normal besin (yem ve su), ikinci grup farklı dozlarda kurşun (Pb) içeren besin (yem ve kurşun içeren sulu çözelti), üçüncü grup ise farklı dozlarda civa (Hg) içeren besin (yem ve civa içeren sulu çözelti) ile beslendi. Deneme süresi 15 gün olarak belirlendi. Deneme süresi bitiminde fareler ilk olarak tartıldı ve sonrasında kesim esnasında alınan kan örneklerinde Alkalen fosfataz (ALP) enzim düzeyi otoanalizör kullanılarak belirlendi. Farelerde uygulanan metal iyon dozunun artması ile birlikte canlı ağırlık değerlerinde önemli azalmalar belirlendi. Pb ve Hg uygulama dozu ile birlikte serum alkalen fosfataz düzeylerinde belirgin azalma olduğu gözlendi (p<0.05).


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Mellor, A., “Lead and zinc in the wallsend burn, an urban catchment in Tyneside UK.” The Science of the Total Environment, 269: 49-63, (2001).

Aslan, A., Budak, G., Karabulut, A., “The amounts Fe, Ba, Sr, K, Ca and Ti in some lichens growing in Erzurum province (Turkey)” Journal of Quantative Spectroscopy&Radiative Transfer, 88 (4): 423-31, (2005).

Kahvecioğlu, Ö., Kartal, G., Güven, A., Timur, S., Metallerin Çevresel Etkileri İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (Erişim adresi: http://www.metalurji.org.tr/dergi

Kitman, JL., “The secret history of lead” The Nation, (2000).

Nriagu, J., “Saturnine Gout Among Roman Aristocrats: Did lead poisoning contribute to the fall of the empire” N Engl J Med, 308:1, (1983).

WHO., “Major Poisoning episodes from environmental chemicals” Geneva: 3-15, (1992).

Göker, Ş., “İstanbul çocuklarında kan kurşun taraması” İstanbul: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak Uzmanlık tezi (1996).

www.ilpi.com/msds/ref/heavymetal/html (2006).

www.beasinc.org/abouth/heallead.htlm (2006).

http://www.klinikbiyokimya.com/index.htm (2006).

Suzuki, U, Yoshimura, K, Takaishi, M., Bull. Coll. Argric. Tok. Imp. Univ., 7:503, (1907).

Benson, S. A, Hall, M.N, Silhavy, T. J. Biochemistry, 54: 101, (1985).

Inouye, H., Barnes, W., Beckwith. J., Bacteriol., 149: 434, (1982).

Michaelis, A., Beckwith, J., Annu. Rev. Microbiol., 36: 435, (1982).

Takeda, T., Kimura, M., Yokoi, K., Itokawa, Y., “Effect of age and dietary protein level on tissue mineral levels in female rats” Biol. Trace Elem. Res., 54: 55-74, (1996).

Shan, AS., “Effects of fiber andvarious zinc compound on performance.blood biochemical parameters and zinc concentrations in tissues of chicks” Acta Vet. Zootec. Sin., 24:1, (1993).

Özçelik, D., Dursun, Ş., Kahraman, R., Kocabağlı, N., Alp, M., Öztekin, GE., “The effect of dietary supplementation of zinc at toxic level on the performance and zinc concentrations of some tissues in broilers” Ankara: Second international Zinc Symposium (1998).

Muller, P., Coleman, JE., J. Biol. Chem., 245: 4968-76,(1970).

Tashian, RE., Hewett-Emmett, D., “Biology and Chemistry of the Carbonic Anhydrases”, Ann. N.Y. Acad. Sci., 429:1-640, (1984).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Emine Yalçın, Meltem Maraş, Kültigin Çavuşoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.