Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi

Erdal İrtem

Öz


Antalya yöresinde sıkça görlen düzensiz binalarda 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde (TDY-2007) zorunlu kılınan önlemlerin alınması ile taşıyıcı sistem maliyetindeki değişimin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle, TDY-2007’de tanımlanan zayıf kat ve yumuşak kat düzensizliklerinin oluştuğu ve her iki doğrultuda simetrik yedi katlı betonarme bir bina ele alınarak boyutlandırılmıştır. Daha sonra ele alınan binada oluşan düzensizlikleri gidereceği öngörülen üç farklı tip alternatif düzenleme ve mevcut düzensizliği daha da arttıracak şekilde düzenlenen binanın tekrar boyutlandırması yapılmıştır. Boyutlandırması yapılan betonarme binanın beş farklı durumu için elde edilen analiz sonuçlarına göre kat ve bina ağırlıkları, deprem yükleri, titreşim periyotları, düzensizlik durumları, kat yanal deplasmanları, göreli kat ötelemeleri, taşıyıcı sistem için gerekli beton ve donatı miktarları karşılaştırılarak, yapısal düzensizliklerin yapı davranışı ve taşıyıcı sistem maliyetine etkileri irdelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,Ankara, 2007

ÖZMEN G., “ 1997 Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarım Uygulamaları”, TDV/TR 018-32

ÖZMEN G., “Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği”, TDV/TR 036-61 [4] ÖZMEN G., “Aşırı Burulma Yapan Çok Katlı Yapılar”, TDV/TR 039-68

ÖZMEN G., PALA S., GÜLAY G., ORAKDÖĞEN E., “Çok Katlı Yapılarda Yapısal Düzensizliklerin Deprem Hesabına Etkisi”, TDV/TR 017-28

TEZCAN S.S., ALHAN C., “Behavior of Irregular Structures Under Earthquake Loading”, TDV/TR 027-44

BOĞA H., “Çok Katlı Betonarme Yapılarda Burulma Düzensizliğinin İrdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

İRTEM E., “Deprem Yükleri Altındaki Çok Katlı Betonarme Yapıların Burulma Düzensizliğinin Giderilmesi İçin Öneriler”, Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik- Mimarlık Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002, Balıkesir, syf. 437-446

ÖZMEN G., PALA S., ÖZDEN L., “Çok Katlı Yapılarda Yapısal Düzensizliklerin Deprem Hesabına Etkisi”, Proje No: İNTAG 547, TÜBİTAK, 76, 1997

TS 500 “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”, 2000

TS 498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”,1997


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Erdal İrtem

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.