Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış

D. Beste Çevik

Öz


Eğitim insanları, toplumları yönlendirmede, yetiştirmede büyük rol oynamaktadır. Eğitim bir süreçtir. Eğitimcinin görevi, öğrencinin özelliklerine göre uygun öğretme stratejilerini geliştirebilmektir. Eğitim her alanda olduğu gibi, müzik alanında da gerçekleşmektedir. Birey müziksel davranışları müzik eğitimi ile kazanır. Eğitim teriminin tanımlanmasından yola çıkılarak Müzik Eğitimi, ‘Bireylere kendi yaşantısı yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak belirli müziksel davranışları kazandırma veya bireylerin müziksel davranışlarını kendi yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak değiştirme, dönüştürme, geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Müzik eğitimi dersinin amacı, çocuklara veya bireylere müziği sevdirmek, onların yaratıcıklarını geliştirmek, müziğe olan yeteneklerinin gelişimine olanak sağlamaktır. Özellikle küçük yaştaki çocukların ilgilerini çekebilmek için müzikleri oyunlaştırarak vermek, çeşitli müzik aletlerini kullanmalarına olanak sağlamak gerekir. Duygu ve düşüncelerini ifade edecek müziksel becerilerinin gelişimi, pek çok sosyal davranış becerisi, belirli müzik beğenilerinin gelişimi, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmeleri müzik ile kazandırılmaktadır. Müzik Eğitimi alanında çağdaş düzeye gelebilmek için, çeşitli müzik öğretim yöntemlerini tanımak gerekmektedir. Bu çalışmada, müzik öğretim yöntemleri kısaca tanıtılarak “Orff Müzik Öğretim Yöntemi” üzerinde durulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Uçan, A., “Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar – İlkeler - Yaklaşımlar)”, Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s: 24-25 (1994).

http://www.aosa2.org/ (02.10.2006).

http://www.orffcanada.ca (02.10.2006).

Yaprak, E. “Geleneksel Müzik Eğitimi Metotlarına Alternatifler”, Orff Merkezi İnfo Dergisi, Sayı:7, (www.rehabilitasyon.com/index.php?act=showarticles&cid=96&act2=read&aid

=467) (02.10.2006).

Ekici, T., “Orff çalgıları ve müzik eğitiminde kullanım yöntemleri”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (1998).

www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005/bildiriler/zeynep-gurses.doc (02.10.2006). [7] Morgül, M., “Müzik Eğitiminde Güdülemenin Önemi” , Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:41, (2003).

Akyol, A. S., “5-6 yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5: 16-19, (2006).

http://www.keyofz.com(02.10.2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 D. Beste Çevik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.