Çağdaş müziğin öncüsü: Claude Debussy, hayatı, eserleri ve müziğe katkıları

D. Beste Çevik

Öz


C. Debussy, paralel aralıkların kullanımı, ton hissinin zayıflaması gibi armonik alanda ortaya koyduğu yenilikler ile armoniye özgürlük kazandıran bir bestecidir. Ayrıca tam ton ya da politonal gibi yeni gamları kullanarak müzikte yeni bir çığır açmıştır. C. Debussy, 19. yüzyıl sonu klasik batı müziğine yeni kimlik kazandırarak, kendinden sonra gelen bestecilere de önder olmuştur.

Bu çalışmada izlenimcilik ve sembolizm tanıtılmış, 20. yüzyıl bestecilerinin ufuklarını genişleten C. Debussy’ nin biyografisi ve eserleri hakkında bilgi verilerek, müziğe ve piyano yazısına armonik, estetik ve teknik açıdan getirdiği yenilikler tartışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


William, A. “Music in the 20th Century”, New York. s: 129-132 (1966)

Thompson, O. “Claude Debussy”, New York. Dover Pulications. s: 124- 129- 132-138 (1967)

Stanley, S. “Collins Classical Music Encylopedia”, New York. Harper Collins Publishers. s: 292- 293- 297- 298 (1986)

Vallas, L. “Claude Debussy His Life and Works”, New York. Daver Pulications. s: 5-74-78-79 (1973)

Lockspeiser, E. “Claude Debussy”, New York, s: 130 (1936)

Denis, A. “The New Oxford Companion to Music”, USA. Oxford University Press. s: 543 (1948)

Stanley, S. “The New Grove Dictionary of Music Musicians”, New York. s: 303 (1986)

Lesure, F. “Debussy on Music”, Ithaca, New York. Cornell University Press. s: 69-225 (1988)

Parks, R. “The Music of Claude Debussy”, USA. Yale University Press. s: 135-158 (1979)

Finkelstein, S. “How Music Expresses Ideas”, USA. s: 102 (1952) [11] Ewen, D. “The World of Twentieth Century, MusiC. s: 196

Aguettant, L. “La Musique de Piano”, France. Editions Michel Albin. s: 8-415 [13] http://www.classical.com/composer/workslist (10.02.2007).

Dawes, F. “Debussy Piano Music”, Londra. BBC Publications. s: 10 (1969)

Heinrich, S. “Claude Debussy”, Atlantis Verlay. s: 135 (1943)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 D. Beste Çevik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.