Edremit körfezi’nde (Ege Denizi, Türkiye) yaşayan hamsi baliğinin engraulis encrasicholus (linnaeus, 1758) yumurta/larvalarinin dağilim, bolluk ve mortalite orani

Dilek Türker Çakır, Belgin Hoşsucu

Öz


Bu çalışma 1999 ile 2000 yılları arasında 10 istasyonda Hensen tipi plankton kepçesiyle, vertikal örneklemelerle gerçekleştirilmiştir. Bolluk, dağılım, planktonda bulunma zamanı ve türün mortalite oranı belirlenmiştir. Ayrıca, istasyonlar arasındaki hamsi yumurta ve larvalarının sayıları arasında benzerlik, Bray- Curtis Kümelenme analizi kullanılarak gösterilmiştir. Hamsi, Engraulis encrasicholus (Linneus, 1758) Edremit Körfezi’nin  en önemli ekonomik  türlerindendir. Toplam ihtiyoplankton  içinde Hamsi balığının yumurtaları %44.6 larvaları %33.7’lük kısmını oluşturduğu gözlenmiştir. Edremit Körfezi’nde bu türe ait hiçbir literatüre rastlanmamıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KKGM, 1995., Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Av Yasakları Sirküleri, Ankara

Ünlüoğlu., A.,Edremit Körfezi’nde Tavukbalığının (Trisopterus minutus capelanus Lacepede, 1800) beslenme, üreme ve büyüme özellikleri. PhD. Thesis, DE. Ü. Fen Bil. Ens. Deniz Bil.Tek. Enst. Canlı deniz Kaynakları ABD. 1-118.

Demir (Arım), N., 1957. The morphology and ecology of the eggs and larvae of Teleost fishes in Marmara Sea and Black Sea (in Turkish). İ. Ü. Fen Fak. Hidrobiyoloji Mecmuası, Seri A, 4, (1-2): 7-71.

Demir, N., 1959. Notes on variations of eggs of Anchovy (Engraulis encrasicholus Cuv) from Black, Marmara, Aegean and Mediterranean Seas. İ. Ü. Fen Fak. Hidrobiyoloji Mecmuası, İstanbul, 4, (4): 180-187.

Yüksek, A., 1993, ‘Marmara Denizi'nin Kuzey bölgesinde Teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının dağılımı ve bolluğu’ İstanbul Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enst. İstanbul, Doktora Tezi: 143 s.

Mater, S., 1981. An investigations on the abundance and distribution of the pelagic eggs and larvae of some Teleost fishes in Izmir Bay (in Turkish). Doçentlik Thesis, E.Ü.Fen Fak. B. Oseanografi Böl. ve Hidrobiyoloji Enst., Bornova, İzmir, 1-117.

Yalçın, K., 1984, Urla Limanı ve çevresinde yaşayan bazı Teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının dağılışı ve bolluğu üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü,

Hoşsucu, B., Hoşsucu, H., 1992, İzmir Körfezi hamsi balığı (Engraulis encrasicolus Cuv.) yumurta ve larvalarının dağılımı ve bolluğu üzerine araştırmalar, XI: Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji, 133-144.

Çoker, T., 2003. The morphology and ecology of the pelagic eggs and larvae of Teleost fishes in Izmir Bay (in Turkish). PhD Thesis, E. Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürün. Temel Bil. Anabilim Dalı. 539 s.

Bray & Curtis, 1957. An ordination of the Upland Forest communies of Southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27, 235-249.

Lugovaja, T.V., 1963, Changes of egg sizes of anchovy (Engraulis encrasicolus ponticus Alex.) during the spawning season, Proc. Sevastopol Biol. Stn., 16:364-368.

Aboussouan, A., 1964, Contribution I’Etude des Oeufs et Larves pelagiques des Poissons Teleosteens dans le Golfe de Marseille. Rech. Trav. Stn. Mar. Endoume, Bull., 32 Fasc. 48, 87-171.

Ak, Y., 2004. Mersin ili Erdemli açıklarında yaşayan bazı teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının dağılımı ve bolluğu. PhD. Thesis, E. Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürün. Temel Bil. Anabilim Dalı. 1-387.

D’Ancona, U., 1931, Clupeoidei, In Uova, larve e stadi giovanili di Teleostei, Fauna Flora Golfo di Napoli, Monogr. 38, 1.,1-21.

Demir, N., 1974. The pelagic eggs and larvae of Teleostean fishes in Turkish waters, II. Engraulidae. İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec., Seri B, 39(1-2): 49-66.

Dönmez, M.N., 2000, İskenderun Körfezi’ndeki Hamsi balığı (Engraulis encrasicholus Cuv., 1817) yumurtasının morfolojisi, gelişim evreleri ve dağılımı üzerine bir ön çalışma. Lisans Tezi, 40 s, E.Ü. Su Ür. Fak. Deniz ve İç Sular Biyolojisi, Bornova/İzmir.

Ehrenbaum, E., 1905. Eier und larven von fischen. Nordisches Plankton, Amsterdam, 1:1-216

Gordina, A.D., Nikolskiy, V.N., Niermann U., Niermann, U., 1997, New data on the morphological differences of anchovy eggs in the Black Sea. Fisheries Research 31: 139- 145.

Lo Bianco, S., 1909. Fauna E Flora Del Golfo Di Napoli, 38. Monografia: In uova, larve e stadi giovanili di Teleostei ‘Sparidae’. Parte 1, 330-358.

Marinaro, J., 1971. Eggs and larvae in some species of genus Solea (Pisces, Soleidae) of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean. Boll. Zool., 58: 163-169.

Palomera, I., 1996, Vertical distribution of eggs and larvae of Engraulis encrasicolus in stratified waters of the western Mediterranean, Marine Biology 111, 37-44.

Raffaele, F., 1888, Le ouva gallegianti e le larve dei Teleostei nel Golfo di Napoli., Mitth. Zool. Sta. Neapel., 8., 1-84.

Ré, P., 1979, The eggs and planctonic stages of portugese marine fishes. Faculdade de Cıencias de Lisboa. (2)VII.

Satılmış, H., 2001, Balık yumurta ve larvalarının Sinop Yarımadası’nda mevsimsel olarak dağılımı. Ondokuz Mayıs Üniv. Su Ür. Yetiştiricilik ABD. Yüksek Lisans Tezi, 82s.

Türker Çakır, D., 2004 Edremit Körfezi’nin (Ege Denizi) İhtiyoplanktonu. PhD. Thesis,

E. Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürün. Temel Bil. Anabilim Dalı. 1-196.

Vodyanitsky, V. A., and Kazanova, I., 1954. Opredelitel Pelagices Kihikrinok: Licinok ryb Cernogomorja. Trudy Vniro, 28, 160-324.

Yannopoulos et all., 1972, On the occurence of ichtiyoplankton in the Sarokinos Gulf, Aegean Sea, I. Anchovy and Sardines in 1969-1971., Rev. Trav. Inst. Perces marit., 37(2), p.177.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Dilek Türker Çakır, Belgin Hoşsucu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.