İş Etki Çizgisi Teoremi

Sacit Oğuz, Perihan Efe

Öz


Bu çalışmada “İş Etki Çizgisi Teoremi” adı altında yeni bir teorem verilmektedir. Bu teorem ile izostatik veya hiperstatik yapı sistemlerinde düzgün yayılı yük ile yüklü herhangi bir kirişte, kiriş uç momentleri ile kiriş açıklık momenti arasındaki bağıntıya ait genel denklem verilmekte ve denklemin kullanılış şekli takdim edilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hodge, G.P., “Yapıların Plastik Analizi”, Çeviri: Şuhubi, E.-Cinemre,V., Arı Kitabevi Matbaası, İstanbul, (1967).

Oğuz, S., “Teknik Mekanik I (Statik)”, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (2003).

Oğuz, S., “Çelik ve Betonarme Yapıların Göçme Yükü Teorisi”, Balıkesir, Ocak, (2001).

Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., “Yapı Statiği”, Cilt 1-2, Beta Yayınları,

İstanbul, (1991).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Sacit Oğuz, Perihan Efe

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.