Endüstriyel Uygulamalar İçin Manyetik Tahribatsız Test Sistemi

Yavuz Ege, Mustafa Göktepe, Osman Kalender

Öz


Levha şeklindeki ferromagnetik malzemelerde yüzey ve yüzeyaltı çatlaklarını belirlemek için yeni bir manyetik tahribatsız test sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen manyetik tahribatsız test sistemi, 3D Tarayıcı sistem ve onun elektronik kontrol ünitesinden oluşmaktadır. 3D tarayıcı sistemdeki sensör, deney sırasında elektronik ünite sayesinde x-y-z koordinatlarında hareket edebilmektedir. Bu makalede, geliştirilen manyetik tahribatsız test sisteminin yapımı, kontrolü ve deneysel sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Üstüner, A., “İmalat Tekniğinden Kaynaklanan Hatalar”, Ankara, (1981)

Ekinci, Ş., “Tahribatsız Test : Ultrasonik - Seviye I, Ç.N.A.E.M. Endüstriyel Uygulama Notları”, İstanbul, (1990)

Silk M. G., “Ultrasonic Transducers for Nondestructive Testing”, Adem Hilger Ltd., Bristol, (1984)

Cartz, L., “Nondestructive Testing : Radiography, Ultrasonic, Liquid Penetrant,

Magnetic Particle, Eddy Current”, ASM Intl, (1988), ISBN: 0871705176

Prokhorenko, P., Migoun, N., “Introduction in Theory of Penetrant Testing”, Minsk: Science & Technology, Russian, (1988 )

Beattie, A.G., “Acoustic Emission, Principles and instrumentation”, Journal of Acoustic Emission, (1983)

Hagemaier, D.J., “Fundamentals of Eddy Current Testing”, ASNT, 92, (1990), ISBN 0-931403-90-1

Bubenik, TA., Nesdroth, J.B., Eiber, RJ., Saffell, B.F., “Magnetic flux leakage (MFL) technology for natural gas pipeline inspection.”, NDT & E International, Volume 31, Issue 5, 379, (1998).

Crouch, A.E., Beissner, R.E., Burkhardt, G.L , Creek, E.A., Grant, T.S.,“Magnetic flux leakage inspection of gas pipelines.”,NDT & E International, Volume 30, Issue 1, 31, (1997).

Katragadda, G., Lord, W., Sun, Y.S., Udpa, S., Udpa, L., “Alternative magnetic flux leakage modalities for pipeline inspection”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 32, No. 3, 1581–1584, (1996),

Altschuler, E., Pignotti, A., “Nonlinear model of flaw detection in steel pipes by magnetic flux leakage”, NDT & E International, Volume 28, Issue 1, 35-40, (1995).

Porter, P.C., “Use of magnetic flux leakage (MFL) for the inspection of pipelines and storage tanks”, NDT & E International, Volume 30, Issue 1, 33, (1997).

Park, G.S., Park, E.S., “İmprovement of the sensor system in magnetic flux leakage-type nondestructive testing”, IEEE Transactions on magnetics, Vol.38, No. 2, (2002)

Gotoh, Y., and Takahashi, N., “Study on problems in dedecting plural cracks by alternating flux leakage testing using 3-D nonlinear eddy current analysis”, IEEE Transactions on magnetics, Vol. 39, No. 3, ( 2003)

Chady, T., Ekokizono, M., Todaka, T., Tsuchida, Y. And Sikora, R., “A family of matrix type sensor for dedection of slight flaws in conducting plates”,IEEE Transactions on magnetics, Vol. 35, No. 5, (1999)

Oka, M. and Enokizono, M., “A detection of backside crack using rotational magnetic flux sensor with search coils”, IEEE Transactions on magnetics, Vol. 32, No. 5, (1996)

Ege, Y. “Ferromanyetik Malzemelerin Yüzey Manyetik Akı Profilinin Dedeksiyonu ve Uygulamaları”, Doktora Tezi, Balıkesir (2005).

(18) Ege, Y., Göktepe, M. “Ferromanyetik Malzemelerdeki Çatlakların Belirlenmesi ve Çatlak Bölgesindeki Kaçak Manyetik Akının Üç Boyutta Simülasyonu” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2006-1, (2006)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Yavuz Ege, Mustafa Göktepe, Osman Kalender

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.