Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi

Eda Korkmaz, Hülya Gür

Öz


Bu incelemede, sınıf ve matematik öğretmen adaylarından oluşan kontrol ve deney gruplarının problem kurma sürecinde neler yaptıkları ve güçlükleri gözlenmiş, başarı durumları karşılaştırılmış, ayrıca izledikleri süreçlerde bir takım eksikliklerin olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının problemlerin özellikleri ve düzenlenmesi ile ilgili  bazı güçlüklerinin ve ortak yanlışlarının olduğu sonucuna varılmıştır. Matematik öğretmenliği grupları (Mk, Md) ve sınıf öğretmenliği gruplarını (Sk, Sd) oluşturan öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin puanlarının ortalamaları arasında Md ve Sd lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Ersoy, Y. (1992). A study on the education of school mathematics and science teachers for information society. (Düzenleme: K. Güçlüol, S. Koç) Education Report, Vol.1, 39-45. Ankara: METU Pub.

. Ersoy, Y. (1997). Nitelikli matematik öğretmeni yetiştirme. Çağdaş Eğitim 22 (Kasım/237), 3-7.

. Ersoy, Y. (2000). Son dönemde okullarda matematik/ fen eğitimde çağdaş gelişmeler ve genel eğilimler. DEÜ Buca Eğitim Fak. Dergisi 12. 235-246.

. Ersoy, Y. (2003). Matematik okur yazarlığı- I/II: Genel amaç ve yeterlikler/ Hedefler, geliştirilecek yetiler ve beceriler. (Düzenleme: O. Çelebi, Y. Ersoy ve G. Önel). Matematik Etkinlikleri Bildiri Kitabı. Ankara: Matematikçiler Derneği Yay, (basımda).

. a) Ersoy, Y. (2004). Problem kurma-çözme yaklaşımlı matematik öğretimi ve öğrenme. Çağdaş Eğitim. (yayına sunuldu). b) Ersoy, Y. (2004). Öğretmenlerin sürekli eğitimi-II: Problem kurma-çözme yaklaşımlı eğitim etkinlikleri. Çağdaş Eğitim. (yayına sunuldu)

Lavy, I. and Bershadsky, I. (2002). “What if not?” Problem posing and spatial geometry- A case study, International Group for the Psychology of Mathematics Education, PME 26, Proceedings of the 26th Annual Conference, p.281.

. Silver Edward A., Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school. Journal for Research in Mathematics Education, 27, p.521.

. Nakano, A., N. Murakami, T. Hirashima, A. Takeuchi. (2000) A Learning environment for problem posing in simple arithmetical word problem. Proceedings of International Conference on Computers in Education: ICCE 2000 (pp91-98)

. Nakano, A., T. Hirashima, A. Takeuchi. (2001) An Intelligent learning environment for problem posing and its evaluation –In the case of arithmetical word problems solved by an addition or a substraction – Proceedings of International Conference on Computers in Education : ICCE 2001, (pp1242-1249)

. Nakano, A., T. Hirashima, A. Takeuchi. (2002) An evaluation of intelligent learning environment for problem posing. Proceedings of Intelligent Tutoring Systems: ITS2002 (pp861-872)

. Nakano, A., T. Hirashima, A. Takeuchi. (2002) A support environment for learrning by describing problem map. Proceedings of International Conference on Computers in Education: ICCE2002, (PP119-123)

. a. NCTM, Curriculum and evaluation standards for school mathematics, National Council Teachers of Mathematics Pub, Reston: VA, (1989).

b. NCTM, Principles and standards for school mathematics. Reston VA: NCTM, (2000). [13]. Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi 1 -5. Sınıflar. Ankara: Anı Yay. [14]. Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis M., Pitta Pantezi, D., Sriraman B., (2005). An

Empirical taxonomy of problem posing processes, ZDM.

. Çömlekoğlu, G. ve Ersoy, Y. (2002). Matematik problemi ve problem çözme-I: Bazı düşünceler ve öneriler. Matematikçiler Bülteni (Özel Sayı), 6-9.

. English, L. (1998). Children’s problem posing within formal and informal contexts.

Journal for Research in Mathematics Education, 29 (1), p.83.

. Korkmaz, E. (2003). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

. Ersoy, Y. ve Gür, H. (2004). Problem kurma-çözme yaklaşımlı matematik öğretimi: Öğretmen eğitimi denemeleri ve bazı sorunlar. Çağdaş Eğitim. (yayına sunuldu


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Eda Korkmaz, Hülya Gür

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.