Muscari Macrocarpum Sweet ve Ornithogalum Alpigenum Stapf. Türlerinin Kültürleştirme Yöntemleri

Ramazan Mammadov, Banu Sahranç, Bekir Doğan

Öz


Bitki türlerinin korunmasının bir yolu da onları kültüre almaktır. Nadir bulunan ve
tehlike altında bulunan Musccıri macrocarpum Sweet ve Ornithogalum alpigenum Stapf. türleri üzerinde yaptığımız kültürleştirme çalışmaları, bu bitkilerin kültüre alındığında vejetatif ve generatif organlarının kitle ve sayısının doğadakinden farklı olacağını göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


[ 1] Sikura, J., Introdutsirovannue Lekarstvennie Rasteni ya, Naukova, I 50s. , Kiyev, (I 983 ).

Altan, T., Ticari Önemi Olan Bazı Doğal Geofıtlerin Ülkemizdeki Potansiyeli, Bunlardan Yararlanma Biçimleri ve Dış Satım Sorunları, Türkiye'de Sertifıkalı ve Kontrollü Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu, İzmir, (8-1 O Şubat 1985).

Altan, T., Altan, S., Altunkasa, F .. Yücel, M., Sibel, B., Toros Dağlarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Potansiyeli, Sökümden Etkilenmeleri ve Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Tübitak-TOAG, 552 No'lu Kesin Proje Raporu, Adana, (1990).

[ 4] Acartur k, R., Şifalı Bitkiler Florası ve Sağlığıınız, Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Yayını, No:l, Ankara, (1996).

Kineci, T., Türkiye Florasında Nesli Tehlikede Olan Türler, Ekoloji ve Çevre Magazİn Dergisi, Sayı:38, İzmir, (2001)

Fedçenko, 0., Eremurus v Prirode i v Kulture, Lyubitel Prirodı, N:30, C:9, Petrograd, ( 1906)

Maşenko, P., Dikiye vid. Tulipa L. u Scilla L. Kavkaza, Krima, Sredney Azii Kak Materiala Dalya Kulturi, Tr. Byuropa Prikladnomu Botanike, N:1, 18-24s., (1912).

Harkeviç, C., Poleznıe Rasteniya Prirodnoy Florı Kavkaza ich intraduksiyi, Na Ukranie, Naukova Dumka, 301 s., Kiyev, (1966).

Agamirov, Ü., İbadov, 0., Dikorastuşie Tyulpani Azerbayjana v. Uslaviyach Apşerona, Yzv. S. 21-24, AN. Azerbayjana, (1972)

Agamirov, Ü., ibadov, 0., Gülcülük, 90s., Bakü, (1987)

Assorin, Y., Opit İntroduktsii Eremurosov v Botaniçe Vskom Sadom Kırgızskou Ylın, 7-13s. AN, Frunze, (1977).

Grelihuber, I., Speta, F., Quantitative Analysis of C-banded Karyotypes and Systematicus in The Cultivated Species of the Scilla sibirica group, Plant Syst. And Evolution, 129, N.1-2, 63-109s., (1978).

Silina, Z., Tyulpani, Nauka Biologiya i Agroteknika, Tsvetovodstvo, 198s., Moskova, (1979).

Mamedov, R., Retkie i isçezayuşie Geofit, Kuba-Haçmamasskoü Zonı i ich İntraduktiya i ochrana, Elm., 34-35s., Bakü, (1984).

Gonzales, R., Dixon, R., Plant Cell Culture, A. Practical Approach, U.S.A., (1993).

[ 16] Ekim, T., Koyuncu, M., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Ankara, (2000).

Rusanova, F., Novie Metodı İntraduktsii Rasteniy, Byul. Glav. Bot. Sad.7, 27-36s., Bakü, (1950).

Kultiasova, M., Ekologoist Toriçeskiy Metod v İntraduktsii Rasteny, Byul Glav. Bot.

Sad., 24-39s.,Bakü, (1953).

Beydman, Y., Metodika Fenologiçeskich İssledovaniy, AN:SSSR, 30-43s., Leningrad, (1954).

Bazilevskou, N., Teoriya i Metod, İntroduktsii Rasteny, 128-130s., BTU, Moskova, (1964).

1] Baytop, T., Türkiyede Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniv. Yayınları, No:3255, İstanbul, (1984).

Ekim, T., Bitkiler, Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları, Ankara, (1990)

Ekim, T., Koyuncu, M., Arslan, N., Exported Flowers Bulbs From Turkey and Measurements Taken, Acta Horticulture, 325, 861-866s., (1992).

Ekim, T., Geofitlerimize Ne Oluyor, Bilim Teknik, Tübitak Yayınları,27:321, Ankara, (1994).

Semiz, S., Çiçek M., Biyolojik Zenginliğimiz Geofitler, Ekoloji Çevre Dergisi, sayı:39, İzmir, (2001).

Göcük, S., Kampüs Alanındaki Bazı Soğanlı, Yumrulu ve Rizomlu Bitkilerin Fenolojik Gözlemleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, (1996).

Sezgin, C., Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Soğanlı, Yumrulu Süs Bitkileri, TAV., Yayın No:40, Yalova, (1 999).

Şahin, 0., Cyclamen trochopteranthum O. Schwarz'ın Morfolojisi ve Bazı Cyclamen Türlerinde Tohum Çimlenme Testleri, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, (2000).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ramazan Mammadov, Banu Sahranç, Bekir Doğan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.